W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Trwają prace nad Strategią Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030

16.01.2023

Od kilku miesięcy samorządy z powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego oraz oleskiego tworzące Subregion Północny Opolszczyzny pracują nad stworzeniem wspólnej Strategii rozwoju Subregionu na lata 2021-2030.

informacja
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej wyznaczone zostały główne cele strategiczne, które wskazywać będą kierunki rozwoju całego Subregionu w kolejnych latach. Obejmują one:
 
WYMIAR SPOŁECZNY
Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług publicznych
 • Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury społecznej
 • Kierunek działań 1.2:  Nowoczesny system edukacji publicznej
 • Kierunek działań 1.3:  Dostępna i skuteczna administracja publiczna
 • Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych
WYMIAR GOSPODARCZY
Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
 • Kierunek działań 2.1: Wysoki poziom spójności i dostępności transportowej
 • Kierunek działań 2.2: Rozwinięta przedsiębiorczość 
 • Kierunek działań 2.3: Rozwinięta i różnorodna oferta turystyczna
WYMIAR PRZESTRZENNY
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka zasobami środowiska
 • Kierunek działań 3.1: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
 • Kierunek działań 3.2: Wysoka jakość środowiska 
 • Kierunek działań 3.3: Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
W ramach powyższych celów planowane będą przyszłe działania i projekty. W związku z tym zapraszamy mieszkańców, liderów społecznych, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwój.
Zgłaszane propozycje projektów muszą spełniać warunki projektu zintegrowanego, to znaczy: 
 • być jednoznacznie nastawione na realizację konkretnego celu strategicznego;
 • mieć wpływ na rozwój więcej niż jednej gminy Partnerstwa;
 • być projektem partnerskim w rozumieniu artykułu 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • deklarować wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy obejmujący wszystkich zaangażowanych parterów.

Projekty i pomysły na wspólne działania można zgłaszać za pomocą załączonego poniżej formularza, w terminie od 16.01.2023 r. do 31.01.2023 r., na adres: biuro@polnocnysubregion.pl

Materiały

Opis projektu do Strategii terytorialnej Subregionu Północnego Opolszczyzny
Opis​_projektu​_do​_Strategii​_terytorialnej​_Subregionu​_Pólnocnego​_Opolszczyzny1.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}