W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”

02.03.2023

W środę, 1 marca 2023 r. Starosta Oleski Roland Fabianek uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”, podczas którego podjęto uchwałę o realizacji i finansowaniu wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych".

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”

Przedsięwzięcie realizowane będzie z wykorzystaniem środków finansowych przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 16 652 469,42 zł, co stanowi 84,73 % szacunkowych kosztów realizacji zadania.

Przedstawiciele Powiatu Oleskiego oraz gmin partnerskich tworzących Związek – Gminy Olesno, Gminy Gorzów Śląski, Gminy Radłów oraz Gminy Zębowice, wskazali na Lidera projektu - Gminę Olesno, która zapewni wymagany wkład własny Związku w wysokości 3 mln zł, przy jednoczesnej możliwości ubiegania się przez Związek na ten cel o środki zewnętrzne, w tym fundusze UE.

Gmina Olesno, jako Lider, przeprowadzi postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych do etapu wyboru wykonawcy.  

Foto: Urząd Miejski w Oleśnie

 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}