W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Spotkanie w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

04.12.2023

W piątek, 1 grudnia 2023 r., w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbyło się spotkanie Sieci Współpracy Doradców Zawodowych Powiatu Oleskiego.

Spotkanie Sieci Współpracy Doradców Zawodowych Powiatu Oleskiego
Tym razem doradcy zawodowi spotkali się w znacznie szerszym gronie, ponieważ do udziału w piątkowym spotkaniu zaproszeni zostali między innymi doradcy zawodowi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ochotniczych hufców pracy, wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownicy starostwa, pracodawcy oraz przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, domów samopomocy, domu dziecka, organizacji senioralnych oraz młodzieżowej rady miasta.
 
Tak znaczące poszerzenie zespołu było możliwe dzięki podpisanej przez Powiat Oleski i Samorząd Województwa Opolskiego umowie o wspólną realizację projektu: „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” realizowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach naboru: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Środki finansowe pochodzące z projektu pozwalają na rozwój oraz zwiększanie zakresu działania Sieci Współpracy Doradców Zawodowych Powiatu Oleskiego. 
 
W spotkaniu uczestniczyła także wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Małgorzata Kozioł, która omówiłam możliwości, jakie daje projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”. 
W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy proponowali działania, jakie ich zdaniem należałoby podjąć na terenie powiatu oleskiego w zakresie doradztwa zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Liczne wnioski wynikające z dyskusji zostały zebrane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, który w imieniu Powiatu Oleskiego jest realizatorem tej części projektu. Wnioski te staną się podstawą do dalszego działania Sieci Współpracy Doradców Zawodowych Powiatu Oleskiego i w efekcie zaowocują konkretnym wsparciem dla mieszkańców naszego powiatu.
 
Organizatorami spotkania byli: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie oraz Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie.
 

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}