W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

12.04.2022

Informujemy, że Wojewoda Opolski ogłosił możliwość zlecenia organizacjom pozarządowym [oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) i związkom zawodowym] realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

budynek Powiatowego Zarządu Dróg

O powierzenie zadania publicznego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej podmiotem, prowadzące działalność statutową, co najmniej w jednym z zakresów:

  • pomocy społecznej na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej,
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  • pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  • promocji i organizacji wolontariatu.

Z treścią opublikowanego ogłoszenia można zapoznać się na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: Ogłoszenie Wojewody Opolskiego

Oferenci przystępujący do realizacji powyższego zadania, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za pomocą wiadomości email na adres: pcprol@interia.pl, które jest zobowiązane do sporządzenia sprawozdania w powyższym zakresie. Prosimy o przekazanie powyższej informacji do dnia 15 kwietnia 2022r. do godz. 10.00. 

 
{"register":{"columns":[]}}