W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Spotkanie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.12.2022

W piątek, 9 grudnia 2022 r., odbyło się zorganizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Opolski Urząd Wojewódzki reprezentowali Anna Słodowicka oraz Stanisław Hadzicki. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie Elżbieta Hadaś wraz z pracownikami, kierownik Zespołu Kuratorskiego w Sądzie Rejonowym w Oleśnie Brygida Śmiech, koordynator do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie asp. Wojciech Kanicki oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu oleskiego.
Tematem spotkania było przede wszystkim omówienie współpracy poszczególnych instytucji działających w powiecie oleskim w zakresie realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Realizacja tego programu, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat.
Podstawowym celem programu korekcyjno-edukacyjnego jest powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osoby najbliższej.
Adresatami programu są osoby kierowane przez sądy, kuratorów sądowych, zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prokuraturę, policję oraz przez każdego innego specjalistę, który zdiagnozuje stosowanie przemocy przez daną osobę. Z programu mogą również skorzystać osoby, które do uczestnictwa w nim zostały zmotywowane przez rodzinę lub w efekcie osobistego rozpoznania problemu.

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}