W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podpisanie Deklaracji Trippstadzkiej

04.07.2023

W piątek, 30 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Oleśnie podpisana została Deklaracja Trippstadzka. Dokument podpisali Starosta Powiatu Kaiserslautern Ralf Leßmeister, Starosta Powiatu Kusel Otto Rubly, Starosta Powiatu Saarpfalz dr Theophil Gallo, Starosta Oleski Roland Fabianek, Wicestarosta Stanisław Belka i Przewodniczący Gromady Terytorialnej w Bogorodczanach Rostyslav Zaremba.

Podpisanie Deklaracji Trippstadzkiej
Główną ideą Deklaracji Trippstadzkiej jest utrwalanie integracji europejskiej, spójności i pokoju w Europie.
Założenia wzajemnej współpracy partnerskich i zaprzyjaźnionych samorządów z Polski, Niemiec i Ukrainy - Powiatu Oleskiego, Powiatu Kaiserslautern, Powiatu Kusel, Powiatu Saarpfalz i Gromady Terytorialnej w Bogorodczanach – zostały omówione i opracowane podczas spotkania, które odbyło się 20 listopada 2022 roku w Trippstadt w powiecie Kaiserslautern.
 
Jak podkreślał w czasie piątkowej uroczystości Starosta Oleski Roland Fabianek, podpisanie Deklaracji było możliwe dzięki dwudziestoletniej współpracy naszego powiatu z powiatem Kaiserslautern. Dotychczasowa współpraca obu samorządów na różnych wielu płaszczyznach przyczyniła się do tego, że niemieccy partnerzy Powiatu Kaiserslautern zadeklarowali chęć współpracy z Powiatem Oleskim i jego ukraińskim partnerem Gromadą Terytorialną w Bogorodczanach. Dzięki temu podpisana w piątek Deklaracja Trippstadzka stworzyła nowe możliwości wspólnych działań sygnatariuszy porozumienia. 
W opinii przedstawicieli samorządów podpisany dokument ma szczególne znaczenie w czasach, kiedy Ukraina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. 
Lata współpracy Powiatu Oleskiego z Powiatem Kaiserslautern i Gromadą Terytorialną w Bogorodczanach pokazały, jak istotne dla lokalnych społeczności są partnerskie i przyjacielskie relacje między polskimi, niemieckimi i ukraińskimi samorządowcami. 
Jednym z priorytetów podpisanego dokumentu jest pomoc i wielopłaszczyznowe wsparcie dla Ukrainy. Podejmowane w ramach Deklaracji działania mają przyczyniać się do utrwalania integracji europejskiej, spójności i pokoju.
 
Umowy partnerskie nie powinny być podpisanym jednorazowo dokumentem – mówił na spotkaniu Ralf Leßmeister, Starosta Powiatu Kaiserslautern. – Istotą współpracy partnerskiej jest to, aby rozwijała się ona na wielu płaszczyznach i skupiała wokół siebie coraz więcej nowych partnerów, w tym przypadku naszych przyjaciół z Ukrainy.
O konieczności rozszerzania współpracy mówił także Otto Rubly, Starosta Powiatu Kusel:
- Zależy nam na tym, aby mieszkańcy naszych regionów mogli uczestniczyć w różnych wspólnych inicjatywach i projektach, które pozwolą im na lepsze poznanie się i nawiązywanie relacji przyjacielskich. Zmienia się polityka, zmieniają się politycy, ale ludzie pozostają i są dla nas najważniejsi. To właśnie z myślą o nich tworzymy partnerstwa. To, co w ostatnim czasie wydarzyło się w Ukrainie, pokazuje, jak ważne są przyjaźnie. W myśl zasady „razem można więcej” wielu ludzi zjednoczyło się, aby pomagać mieszkańcom Ukrainy.
 
Podpisany w piątek dokument otwiera nowy rozdział we współpracy sygnatariuszy Deklaracji. Starosta Powiatu Saarpfalz dr Theophil Gallo podziękował za możliwość przystąpienia do współpracy. W swoim wystąpieniu zaznaczył również, że udało się już wiele osiągnąć w ramach dotychczasowych umów partnerskich, ale cały czas trzeba je rozwijać, budować trwałe „mosty przyjaźni” i wspierać się w trudnych sytuacjach. 
 
O efektach wieloletniej współpracy polsko-ukraińskiej mówił podczas spotkania Rostyslav Zaremba, Przewodniczący Gromady Terytorialnej w Bogorodczanach.
Dzięki partnerstwu z Powiatem Oleskim mogliśmy wspólnie realizować wiele wspaniałych projektów – podkreślał Rostyslav Zaremba. – Dotyczyły one przede wszystkim wymiany młodzieżowej na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej czy muzycznej. Odbywały się również spotkania przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Otrzymaliśmy wiele cennych informacji i wskazówek, które wykorzystaliśmy w trwającym w Ukrainie od trzech lat procesie decentralizacji. Dotyczyły one głównie takich zagadnień jak: rynek pracy, system edukacji czy opieki społecznej.
Przewodniczący Gromady Terytorialnej w Bogorodczanach podziękował również przyjaciołom z Niemiec i z Polski za ciepłe i rodzinne przyjęcie obywateli Ukrainy, którzy w związku z trwającym konfliktem z Rosją musieli opuścić swój kraj. Szczególne słowa podziękowania Rostyslav Zaremba skierował do brata Wojciecha Golonki, Wizytatora Pomocniczego Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Polsce. To właśnie dzięki pomocy i gościnności Prowincji Zgromadzenia w zeszłym roku grupa dzieci z Ukrainy mogła spędzić dwa wakacyjne tygodnie w placówce w Uszycach. Podobny projekt będzie realizowany również w tym roku.
 
W uroczystości podpisania Deklaracji uczestniczyli również: dr Georgia Matt-Haen - przedstawiciel Powiatu Kaiserslautern, dr Violetta Frys - przedstawiciel Powiatu Saarpfalz, Ewa Smolińska - Wicestarosta Powiatu Brzeskiego (Powiat Brzeski od 23 lat współpracuje z Powiatem Kusel), brat Wojciech Golonka - Wizytator Pomocniczy Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Polsce, Kryspin Nowak - Wicestarosta I i II kadencji, Barbara Kaczmarczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie,  członkowie Zarządu Powiatu w Oleśnie - Leszek Kałwak, Damian Hutsch i przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie - Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz.
 
Spotkanie było również okazją do uczczenia rocznic podpisania umów partnerskich - 16 sierpnia 2002 roku Powiat Oleski podpisał umowę o partnerstwie z Powiatem Kaiserslautern, natomiast 28 września 2002 roku z Bogorodczanami.
W piątek, 30 czerwca, podpisany został również dokument o kontynuacji współpracy Powiatu Oleskiego i Powiatu Kaiserslautern, w którym obaj starostowie, Ralf Leßmeister i Roland Fabianek, zadeklarowali chęć dalszego rozwijania już istniejących powiatowych relacji partnerskich, a jednym z priorytetów wspólnego działania jest i będzie trwały pokój i dobrobyt ludzi w zjednoczonej Europie.
Miłym akcentem spotkania było przekazanie przez Starostę Powiatu Kaiserslautern okolicznościowego pamiątkowego rollupu, na którym znalazły się zdjęcia dokumentujące dwudziestoletnią współpracę obu samorządów. 
 
W czasie dwudniowej wizyty goście z Niemiec i Ukrainy mieli także okazję zwiedzić firmę Oras, Dobroteke, kościół św. Anny, mogli również zobaczyć ponad 200 samochodów pożarniczych podczas Fire Truck Show w Główczycach.
 

Zdjęcia (47)

{"register":{"columns":[]}}