W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku

10.01.2022

Starostwo Powiatowe w Oleśnie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie w 2022 roku kontynuował kolejną zmienioną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2022 roku oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki Programu zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PFRON nr 92/2021 z dnia 29.11.2021 roku.


Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2022 roku realizowane będą następujące obszary Programu:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Informujemy również, że dla Programu obowiązują:

 • zmieniony Program zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej PFRON;
 • aktualne Procedury realizacji Programu zatwierdzone uchwałą Zarządu PFRON.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2022 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON w komunikacie z dnia 30.11.2021 roku (w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

Ponadto przypominamy, że:
 • w przypadku obszarów Programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G Programu;
 • w przypadku obszaru A i E Programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A Programu oraz zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E Programu.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. można składać do Starostwa Powiatowego w Oleśnie w terminie do 04 lutego 2022 roku.

W razie pytań można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oleśnie, telefon: 34 350 59 71, osoba do kontaktu – Mariola Flank.


 

{"register":{"columns":[]}}