W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Róże Powiatu 2023 wręczone

10.01.2024

We wtorek, 9 stycznia 2024 r., podczas uroczystej gali wręczono Róże Powiatu 2023 - Nagrody Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Uroczystość odbyła się w hali Zespołu Szkół w Oleśnie.

Laureaci nagrody Starosty Oleskiego Róże Powiatu 2023
Oto tegoroczni nagrodzeni i wyróżnieni:

Róże Powiatu 2023

Ksiądz Krzysztof Błaszkiewicz – lokalny patriota, społecznik honorowy obywatel, odkrywca historii, związany z Ziemią Rudnicką od 1991 roku. Bardzo wrażliwy i otwarty na ludzi, autorytet wśród lokalnej społeczności. Był inicjatorem obchodów 600-lecia powstania Rudnik. Od 20 lat nieprzerwanie organizuje koncert kolęd pod nazwą „Kolędy łączą pokolenia”. Ksiądz jest autorem publikacji: „Moja Wigilia w Rudnikach”, „Listy do Rodziców”, „Rudnicka Jubilatka. Zarys edukacji w Rudnikach w świetle Jubileuszu Szkoły 1958-2018” oraz artykułów do Rocznika Powiatu Oleskiego. Ksiądz wstąpił w szeregi straży pożarnej OSP w Rudnikach i za swoje zasługi został uhonorowany medalem zasłużonych dla pożarnictwa.

Pan Maksymilian Antkowiak – pasjonat historii lokalnej. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kaplicy św. Franciszka w Oleśnie, opiekun kaplicy szpitalnej św. Anny. Jest to unikatowy zabytek, ocalony dzięki staraniom Maksymiliana Antkowiaka, który poświęcił dużo własnej pracy i czasu dla ratowania tego miejsca. Renowacje i prace konserwatorskie dowodzą stałej dbałości i zainteresowania obiektem. Maksymilian Antkowiak został wyróżniony srebrną odznaką nadaną przez Wojewodę Opolskiego „Za opiekę na zabytkami”.

Pani Julianna Jendrzej – to osoba bardzo młoda, skrzypaczka z licznymi sukcesami muzycznymi, mieszkanka gminy Zębowice. Na co dzień uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, która w tak młodym wieku sięgnęła po miejsca na podium w Londynie, Wiedniu, Szwecji i we Włoszech. Jest laureatką nagród „Opolskie Orły”, Prezydenta Miasta Opola, Marszałka Województwa Opolskiego i stypendystką „Opolskiego Banku Talentów”. Marzy, aby kontynuować naukę i zdobywać wykształcenie w Akademii Muzycznej, bo muzyka to jej pasja.


Nominacje do nagrody Róże Powiatu 2023

Pani Aneta Mateusiak-Bagińska - na co dzień nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Praszce. Muzycznie udziela się także w szkołach średnich: I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce i Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim. Jej zamiłowane do muzyki to główne pasmo sukcesów w pracy z młodzieżą. W swojej szkole prowadzi zespół tańca nowoczesnego, wokalny i instrumentalny. Jest opiekunem klubu wolontariatu i Rzecznikiem Praw Ucznia. Bardzo wrażliwa i wyczulona na potrzeby dzieci i młodzieży. Jako Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej” ma na swoim koncie liczne działania charytatywne. Otrzymane nagrody i wyróżnienia to efekt ciągłego i ogromnego zaangażowania Anety Mateusiak-Bagińskiej w konkursach i uroczystościach, co zdecydowanie wychodzi poza normy pracy nauczyciela.

Pan Tomasz Sikora – nauczyciel wychowania fizycznego Zespole Szkół w Dobrodzieniu, sportowiec z zamiłowania, pasjonat sportu. Koszykówka - zdecydowanie nim zawładnęła, posiada uprawniania trenera. To spod jego ręki wyszło duże grono sędziów w tej dyscyplinie. Pełni funkcję Prezesa Klubu Sportowego Start Dobrodzień, w którym działa od momentu jego założenia. Ciekawym wydarzeniem roku 2023 był Ogólnopolski Turniej Koszykówki 3x3 „Dobrodzień OPEN”. Jego organizatorem i pomysłodawcą był Tomasz Sikora. Działalność społeczną realizuje w ramach Stowarzyszenia „Dobrodzień Potrzebującym”, są to charytatywne akcje dla osób chorych i potrzebujących.

Pan Marcin Ośródka – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Praszce, trener LZS Bugaj Nowy, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciułowie, opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Cieciułowie. Szczególnie dużo uwagi poświęca dzieciom i młodzieży i ich sprawności sportowo-pożarniczej. Efektem tego są wysokie lokaty na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Umiejętnie godzi obowiązki nauczyciela oraz pasje i zainteresowania strażackie. Często angażuje się w akcje charytatywne (wyróżnienie odebrała córka, Nadia Ośródka).

Pan Antoni Mądry – mieszkaniec gminy Gorzów Śląski, pasjonat piłki nożnej, od 50 lat związany z klubem sportowym Piast. Jako zawodnik, kibic, gospodarz stadionu, członek zarządu sprawdził się w każdej roli. Zaraził pasją do piłki swoich synów i wnuków. najważniejszym kibicem jest żona, z którą w 2023 r. świętował Złote Gody. Obecnie jest przewodniczącym koła Związku Emerytów w Gorzowie Śląskim i w tej roli także odnajduje się doskonale. Członkowie koła doceniają jego starania - w 2021 r. Antoni Mądry otrzymał Złotą Odznakę za zasługi dla Związku.

Pani Monika Kabat – kierownik Biblioteki Gminnej w Dobrodzieniu, doskonała organizatorka życia kulturalnego miasta. To za jej sprawą biblioteka stała się miejscem spotkań dla dorosłych i dla dzieci oraz odnowiono księgozbiór, stosownie do wieku i zainteresowań czytelników. Stale aplikuje o środki finansowe, dzięki którym możliwe są różne działania i przedsięwzięcia, m.in. modernizacja sali widowiskowo-kinowej czy wakacje z żaglówka. Poza zawodowym zaangażowaniem poświęca czas na pracę w Stowarzyszeniu „Karolinka”, Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Główczyce i Gosławice i Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach. Ma też w sobie talent aktorski, który bardzo umiejętnie wplata w życie Dobrodzienia jako „Królowa Carola”.

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” - Stowarzyszenie, które działa na obszarze 4 gmin: Gorzowa Śląskiego, Praszki, Radłowa i Rudnik, członkiem Stowarzyszenia jest Powiat Oleski. „Górna Prosna” prowadzi daleko idącą promocję regionu. W 2023 r. wydano grę planszowa pod nazwą „Nurtem do Źródełka”, w której połączono zabawę z wiedzą o regionie. Zabytki, zwyczaje i tradycje zostały młodemu pokoleniu ukazane w formie gry edukacyjnej. Lokalna Grupa Działania wydała także publikacje: „Smaki Górnej Prosny”, „Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny” (wyróżnienie odebrały Agnieszka Bachowska i Katarzyna Tracz).


January 2023

Pani Teresa Siwik – ceniony pedagog, dyrektor Publicznego Przedszkola w Kościeliskach. Doskonały menadżer i organizator pracy placówki. Dzięki pozyskanym środkom w ramach projektów unijnych wzbogaciła ofertę przedszkola, czyniąc je bardzo aktywnym i ciekawym. Praca z dziećmi daje Teresie Siwik dużo satysfakcji i poczucie spełnienia zawodowego. Wyjątkowo dba o swoich małych wychowanków, biorąc odpowiedzialność za ich wiedzę i rozwój.

Pan Ryszard Knysak – nauczyciel wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach oraz gminny koordynator sportu. Nauczyciel z charyzmą, który dba o właściwe nawyki zdrowotne uczniów oraz wyzwala w nich zamiłowanie do ruchu i sportu. W ten sposób realizuje program „Trzymaj formę”, co doskonale służy młodzieży.

Pan Sławomir Kałwak - sportowiec, piłkarz i trener juniorów klubu Piast Gorzów Śląski, od 2012 r. kierownik hali sportowej w Gorzowie Śląskim. Od początku swojej działalności zawodowej deklarował zawsze wzorową współpracę z powiatem oleskim i taka ona jest (wyróżnienie odebrała Katarzyna Midura dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim).

Pan Tomasz Olejnik - pracownik samorządowy, społecznik, strażak ochotnik, dbający o rozwój organizacji pozarządowych i o bezpieczeństwo społeczeństwa. Inicjator przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem dotacji oraz organizacją różnych inicjatyw środowiskowych.

Pan Bogdan Ryglewski - emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, od 2000 roku powiatowy koordynator sportu szkolnego w Starostwie Powiatowym w Oleśnie. Jest osobą bardzo szanowaną i kompetentną z ogromnym doświadczeniem sportowym i licznymi sukcesami.

Pani Ewa Szczurek – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Oleśnie wykazuje inicjatywy, które przyczyniają się do wzrostu jakości pracy szkoły. To pod opiekę Ewy Szczurek uczennica została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Krasomówczego. Jest od lat współorganizatorem Szkolnych Konfrontacji Teatralnych, wyjazdów na spektakle teatralne i operowe. Ważne wydarzenia z życia szkoły dokumentuje w szkolnej kronice.

Pan Krzysztof Galus – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Oleśnie, który zachęca uczniów do zdrowej rywalizacji sportowej i kształtowania właściwych postaw sportowych. Realizował wycieczki w ramach programu edukacyjnego „Poznaj Polskę”, które umożliwiały młodzieży poznawanie i zwiedzanie zabytków i krain geograficznych naszego kraju.

Pan Jerzy Jeziorowski – nauczyciel, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie. Wielki orędownik teatru szkolnego i tańca towarzyskiego. Jest współorganizatorem ogólnopolskich turniejów tańca, które odbywają się w Oleśnie. Jako para taneczna z żoną Jolantą posiadają klasę mistrzowską krajową w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Seminarium szkoleniowe „Taniec jako alternatywa wychowania fizycznego”, przedstawienia teatralne w Miejskim Domu Kultury dla mieszkańców Olesna to duża zasługa Jerzego Jeziorowskiego.


Januarki 2023

Patrycja Belka – uczennica Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, wspaniała wolontariuszka i koleżanka, biorąca czynny udział w życiu szkoły, należy m.in. do Klubu Ośmiu oraz samorządu szkolnego. Bardzo zaangażowana, umie poświęcić swój czas, pracując dla innych. Bierze udział w wielu akcjach, m.in. w świątecznej zbiórce żywności, finale WOŚP, zbiórce żywności dla uchodźców z Ukrainy. Współorganizatorka akcji sprzedaży ciasta, zapiekanek i pizzy, z której dochód przeznaczony został na rehabilitację dziewczynki z zespołem Downa. Praca w wolontariacie uczy ją człowieczeństwa i pomaga w stawaniu się dobrym człowiekiem.

Maja Kapica – uczennica Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim. Od lat związana z wolontariatem. Bierze udział zarówno w pracach Klubu Ośmiu, jak i samorządu szkolnego. Bierze udział w wielu akcjach, m.in. w finale WOŚP, zbiórka żywności z okazji świąt i dla uchodźców z Ukrainy. Uczestniczka Dnia Dziecka - imprezy zorganizowanej dla podopiecznych Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. Stale współpracuje z organizacją „Azyl dla zwierząt” w Bogdańczowicach, na którą przekazywane są pieniądze ze sprzedaży ciast. Maja Kapica to osoba niezwykle odpowiedzialna, ma ciągle nowe pomysły. Uważa, że poczucie, iż jest komuś potrzebna, sprawia, że jest spełniona. Uśmiech innych jest dla niej najlepszą zapłatą.

Kinga Kuc – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce, obecnie uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. Cechuje ją ogromna wrażliwość i empatia, ma otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka. Odkąd rozpoczęła swoją przygodę z wolontariatem z niebywałą determinacją wspierała walkę najpierw o życie chłopca chorego na neuroblastomę, a obecnie o życie małego Antosia cierpiącego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Kinga Kuc jest osobą wrażliwą, chętną do pomocy, oddając swój czas potrzebującym. Nigdy nie jest obojętna na krzywdę, która dotyka drugiego człowieka.


Wyróżnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie:

  • Pani Helena Finke – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie 
  • Pani Gabriela Wiendlocha – Hotel Olesno 
  • Pan Henryk Mrozek – Remost Spółka Jawna Olesno
  • Pan Jerzy Liberka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie
  • Państwo Izabela i Tomasz Klimzowie – Sklep Ogrodniczy Klimza Olesno
  • Pan Tomasz Jurczyk – COOLER Technika chłodnicza i grzewcza Olesno
  • Pan Adam Kacała – Dachy i Fasady Bodzanowice

Nagroda Starosty Oleskiego - Róże Powiatu -  przyznawana jest animatorom i twórcom kultury oraz sportowcom za szczególne osiągniecia lub za całokształt działalności. W tym roku Róże Powiatu wręczono po raz dziewiętnasty, a grono dotychczas nagrodzonych liczy 56 osób.
Oprócz Róż Powiatu na corocznej gali wręczane są wyróżnienia w kategorii January i Januarek. 

January to wyróżnienia, które Starosta Oleski wręcza w podziękowaniu za zaangażowanie, pomoc organizacyjną oraz wspieranie inicjatyw samorządu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji i kultury. Januarek ustanowiony został dla środowiska wolontariuszy i jest wyrazem podziękowań za zaangażowanie i wzorową pracę społeczną. W tym roku January i Januarki wręczane były po raz dwudziesty.

Statuetki wręczane podczas gali Róże Powiatu wykonał Stanisław Pokorski, tegoroczny laureat nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie kultury, nominowany do tej nagrody przez Starostę Oleskiego.


We wtorkowej gali wręczenia Nagrody Starosty Oleskiego Róże Powiatu za rok 2023 uczestniczyli między innymi: radny Sejmiku Województwa Opolskiego Szymon Godyla, przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń, Starosta Oleski Roland Fabianek, Wicestarosta Stanisław Belka, Starosta Oleski poprzednich kadencji Jan Kus, prezes Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Opolszczyzny Irena Koszyk, profesor Zenon Jasiński, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu oleskiego, prezes Sądu Rejonowego w Oleśnie Maria Jolanta Häusler, ksiądz prałat dr Bernard Joszko, ksiądz Andrzej Markowski, pastor Ryszard Pieron, kierownik oddziału KRUS w Oleśnie Arkadiusz Grzebiński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Grzegorz Kimla, radni Rady Powiatu w Oleśnie, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dotychczasowi laureaci „Róż Powiatu”.


Uroczystą galę wręczenia Róż Powiatu 2023 prowadzili Bogusława Szychowska zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie i Marek Leśniak dyrektor Zespołu Szkół w Oleśnie.

Wtorkową uroczystość uświetnił występ laureatki tegorocznej nagrody Róże Powiatu - Julianny Jendrzej.

Zdjęcia (28)

{"register":{"columns":[]}}