W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Opolskie Ochotnicze Straże Pożarne podpisały umowy o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

23.08.2022

23 sierpnia 2022 r. ochotnicy z terenu miasta Opole oraz powiatów opolskiego, oleskiego i strzeleckiego spotkali się na terenie Komendy Wojewódzkiego PSP w Opolu celem uroczystego podpisania 68 umów na dotację w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Ochotnicze Straże Pożarne podpisały umowy o dofinansowanie WFOŚiGW w Opolu

Po ogłoszeniu o konkursowym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wpłynęło 271 wniosków na dotację dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego, na łączną kwotę blisko 5,3 mln zł.

Zaplanowany budżet na realizacją w/w Programu wynosił 2 mln zł, przewidujący wsparcie dla ok 100 jednostek OSP. Jednakże w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedmiotowym dofinansowaniem, Zarząd WFOŚiGW w Opolu podjął decyzję o zwiększeniu puli środków do 3,4 mln zł, co przełożyło się na zakwalifikowanie 174 jednostek OSP.


23 sierpnia 2022 r. odbył się ostatni etap podpisywania 68 umów dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Opole oraz powiatów opolskiego, oleskiego i strzeleckiego.


 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}