W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie

04.10.2022

Powiat Oleski złożył wniosek w ramach projektu pod nazwą „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Złożony przez Powiat Oleski wniosek otrzymał 100% dofinansowania w wysokości 99 935,00 zł.

Dostępny samorząd granty

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone między innymi na realizację następujących przedsięwzięć:
- wymiana drzwi wewnętrznych oraz likwidacja progów w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie,
- zakup sprzętu do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,
- zakup usług doradczych w zakresie dostępności architektonicznej,
- oznakowanie tabliczkami brajlowskimi pomieszczeń, biur, nazw wydziałów, informacji o
toaletach, itp.,
- oznakowanie dróg, w tym ewakuacyjnych, poprzez wykonanie linii naprowadzających oraz zastosowanie oznaczenia ostrzegawczego,
- zakup przenośnych pętli indukcyjnych,
- poprawa dostępności cyfrowej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

Realizacja powyższych działań pozwoli na poprawę dostępności usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie osobom z niepełnosprawnością słuchu, z problemami wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się oraz problemami poznawczymi.


 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}