W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Konferencja podsumowująca projekt pilotażowy

28.11.2022

W piątek, 25 listopada 2022 r., w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbyła się konferencja podsumowująca działania w projekcie pilotażowym „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”.

Konferencja podsumowująca projekt pilotażowy „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”
Pilotaż realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie oraz Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie. Partnerami w projekcie były także szkoły ponadpodstawowe działające na terenie powiatu oleskiego.
W piątkowej konferencji udział wzięli: Starosta Oleski Roland Fabianek, Wicestarosta Stanisław Belka, przedstawiciele instytucji współrealizujących projekt – Hanna Franczak wicedyrektor do spraw Edukacji Regionalnego Zespołu Placówek Wsparci Edukacji w Opolu, Alojzy Bardorz starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, Jolanta Górka dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie, dyrektorzy oraz szkolni doradcy zawodowi szkół ponadpodstawowych uczestniczących w pilotażu.
Spośród zaproszonych gości na spotkanie podsumowujące projekt przybyli między innymi: przedstawiciel Wojewody Opolskiego Wacław Krawczuk kierownik Oddziału Rynku Pracy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP w Opolu Łukasz Kubica, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu Małgorzata Dybka, Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Józef Kaczmarek, prof. dr hab. Sebastian Mróz z Politechniki Częstochowskiej, prezes Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w Warszawie Marek Domagała, wiceprezes Fundacji POLPROM Małgorzata Domagała, dyrektorzy powiatowych urzędów pracy województwa opolskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu oleskiego, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Oleśnie, pracodawcy, którzy uczestniczyli w projekcie oraz dyrektorzy i doradcy zawodowi szkół podstawowych z terenu powiatu oleskiego.
Projekt „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość” składał się z kilku elementów. Jednym z nich było umożliwienie pełnoletnim uczniom rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie jako osób poszukujących pracy. Dzięki temu uczniowie mogli przystąpić do kolejnych działań projektowych. Szkolni doradcy zawodowi zatrudnieni w projekcie przeprowadzili z młodzieżą zajęcia warsztatowe w zakresie aplikowania o pracę i prowadzenia rozmów z przyszłymi pracodawcami. Natomiast kontakty pomiędzy pracodawcami a uczniami umożliwił stworzony w ramach pilotażu portal internetowy „Spojrzenie w przyszłość”, który zaczął funkcjonować od marca 2022 roku. Dzięki portalowi uczniowie oraz pracodawcy mieli możliwość zgłoszenia wzajemnego zainteresowania – uczeń na podstawie dostępnych na platformie informacji mógł polubić daną firmę, a pracodawca zapoznać się z „kartą kariery” ucznia. Wypracowane w pilotażu nowoczesne metody i techniki kojarzenia pracodawcy i przyszłego pracownika mają pomóc młodym ludziom w efektywnym poszukiwaniu miejsca pracy po ukończeniu szkoły, pracy sezonowej lub dorywczej w lokalnych firmach. 
Zasady dotyczące rejestracji pełnoletnich uczniów jako osoby poszukujące pracy w powiatowym urzędzie pracy zostały przedstawione uczestnikom konferencji w prezentacji przygotowanej przez Katarzynę Świtałę specjalistę do spraw Ewidencji i Świadczeń w PUP w Oleśnie. Natomiast o współpracy oleskiego urzędu pracy z pracodawcami i poszukującymi pracy uczniami na portalu internetowym „Spojrzenie w przyszłość” mówiły Agnieszka Rudaś doradca klienta oraz Patrycja Adamczyk doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie.
W opinii Radosława Glińskiego, dyrektora zarządzającego firm Nestro, Netecs i Elektromatik w Starym Oleśnie, stworzona w ramach pilotażu platforma internetowa to dobre narzędzie uzupełniające dla istniejących portali ogólnopolskich. Natomiast przewaga tej platformy nad innymi wynika z tego, że daje ona pracodawcy możliwość poznania merytorycznie przygotowanych przez szkolnych doradców zawodowych oraz psychologów informacji na temat możliwości, zdolności i predyspozycji ucznia czy absolwenta, który będzie aplikował o pracę. Druga ważna kwestia – mówił podczas konferencji Radosław Gliński – to możliwość wzajemnego poznania się pracodawców i młodych, poszukujących pracy ludzi właśnie poprzez platformę. Nie zawsze młodzież wie, jakie firmy istnieją na lokalnym rynku pracy, znane są duże marki, ogólnopolskie, światowe, ale czasami zapomina się, że na miejscu są zakłady, które mogą zaoferować dobrą i dobrze płatną pracę. W projekt zaangażowaliśmy się od samego początku i do tej pory kilkudziesięciu uczniów obejrzało nasz profil na portalu, a kilkunastu podjęło z nami współpracę w okresie letnim w ramach prac sezonowych – podkreślał Radosław Gliński.
O korzyściach wynikających z realizacji projektu mówił także Starosta Oleski Roland Fabianek: Stworzony portal to początek, można go udoskonalać, poszerzać spektrum jego działania. Zawarte w nim informacje stanowią rękojmię szkoły i doradcy zawodowego oraz dają gwarancję, że osoba aplikująca na portalu jest dobrze sprofilowana. Ponadto platforma może być pomocna przy prognozowaniu kierunków nauczania w szkołach ponadpodstawowych, szczególnie w szkołach zawodowych i technikach. Natomiast uczniowie korzystając z portalu poznają lokalny rynek pracy, jego uwarunkowania, co może im pomóc w odpowiednim wyborze szkoły, a potem miejsca pracy. Byłoby dobrze, gdyby projekt był kontynuowany przez kolejne lata wspólnie ze szkołami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i cechem. Dlatego zachęcam pracodawców i młodzież do korzystania z platformy – mówił Roland Fabianek.
Pilotaż przyniósł również inne efekty. Wypracowana została propozycja jednolitego modelu pracy doradczej szkolnych doradców zawodowych w szkole średniej oraz podstawowej, o czym mówiła podczas konferencji Anna Hiller-Janik, metodyk w zakresie doradztwa zawodowego oraz koordynator pracy doradców w projekcie. Istotnym elementem tego modelu jest zastosowanie metody hiab-hybrydowej, czyli metody łączącej elementy pracy zdalnej i stacjonarnej. Ponadto w trakcie zorganizowanych w pilotażu warsztatów szkolni doradcy zawodowi mogli zdobyć wiedzę na temat realiów zatrudniania na lokalnym rynku pracy, a pracownicy oleskiego urzędu pracy - na temat specyfiki pracy z młodzieżą. Natomiast uczniowie dzięki projektowi mogli bardziej szczegółowo poznać obszary działania powiatowego urzędu pracy. Przeprowadzono również warsztaty dla pracodawców dotyczące metod prezentacji firmy jako pracodawcy, w tym także na portalu „Spojrzenie w przyszłość”.
Podejmowane dotychczas przez PUP w Oleśnie i jego partnerów działania składają się na budowanie i pogłębianie relacji pomiędzy pracownikami urzędu, doradcami zawodowymi i pracodawcami – podkreślił podczas piątkowego spotkania dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski. - Powstał w ten sposób pewien oleski model doradztwa zawodowego, a powiat oleski stał się liderem w tym zakresie. Natomiast stworzona platforma jest narzędziem informatycznym o ogromnym potencjale. Mogą z niej korzystać zarówno młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, którzy oczekują wskazówek, wsparcia czy też pomocy w określeniu swoich możliwości, jak również pracodawcy, którzy dzięki portalowi mają do dyspozycji nie tylko informacje na temat szkoły ukończonej przez aplikującego absolwenta, ale także merytoryczną ocenę doradcy zawodowego.
Pilotaż został również bardzo pozytywnie oceniony przez przedstawicieli Fundacji POLPROM oraz profesora Sebastiana Mroza, który zaproponował podjęcie współpracy z urzędem w zakresie doradztwa zawodowego dla studentów. 
Organizatorem konferencji był Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, który reprezentowali: dyrektor Maciej Flank, zastępca dyrektora Grażyna Kiełbus, koordynator projektu Maria Karmolińska kierownik Centrum Aktywizacji zawodowej w PUP Olesno oraz pracownicy biorący udział w pilotażu.
Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Pracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

Zdjęcia (17)

{"register":{"columns":[]}}