W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku

11.12.2023

Starostwo Powiatowe w Oleśnie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie w 2024 roku kontynuował kolejną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

informacja
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2024 roku oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki Programu zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PFRON nr 119/2023 z dnia 13.11.2023 roku.
 
Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2024 roku realizowane będą następujące obszary Programu:
  • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2024 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON w komunikacie z dnia 16.11.2023 roku (w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.
 
Ponadto przypominamy, że:
  • w przypadku obszarów Programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G Programu;
  • w przypadku obszaru A i E Programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A Programu oraz zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E Programu.
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r. można składać do Starostwa Powiatowego w Oleśnie w terminie do 02 lutego 2024 roku.
 
W razie pytań można kontaktować się z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Oleśnie, tel. 34 375 06 41 (osoba do kontaktu – Mariola Flank).
{"register":{"columns":[]}}