W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Certyfikat SMUP dla Powiatu Oleskiego

01.12.2022

Powiat Oleski zakończył uczestnictwo w projekcie pod nazwą „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” i uzyskał stosowny certyfikat, stając się tym samym jednym z pierwszych samorządów potrafiących posługiwać się nowym narzędziem.

Certyfikat SMUP dla Powiatu Oleskiego
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) to nowoczesny portal statystyczny prezentujący dane o usługach publicznych realizowanych w JST (jednostkach samorządu terytorialnego). Dane zawarte w portalu mają charakter publiczny i dotyczą każdej jednostki samorządu terytorialnego. System Monitorowania Usług Publicznych dostarcza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. 
Dotychczas w Polsce nie było spójnego systemu monitorowania usług publicznych, który umożliwiałby każdemu zainteresowanemu podmiotowi szybkie uzyskanie kompleksowej informacji na temat ilości, jakości, dostępności i efektywności finansowej realizowanych przez niego usług publicznych.
Działania realizowane w ramach projektu polegały na podniesieniu kompetencji kadry w zakresie możliwości wykorzystywania Systemu Monitorowania Usług Publicznych w praktyce. Szkolenia, w których wzięli udział przedstawiciele Powiatu Oleskiego, prowadzili eksperci Związku Powiatów Polskich i dotyczyły one przedstawienia możliwości posługiwania się systemem. Udział w szkoleniach pomoże pracownikom samorządowym lepiej wykorzystywać potencjał nowo powstałego portalu, szczególnie w zakresie dokonywania analizy skuteczności dostarczania usług przez swoją JST. Szkolenie miało również na celu podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania informacji statystycznych w codziennej pracy. W kolejnych latach ułatwi to również wykorzystanie systemu SMUP do poprawy zarządzania kolejnymi usługami.
Projekt „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.18 POWER i realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}