W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Odbiór techniczny odcinka drogi powiatowej w Psurowie

27.10.2022

W środę, 26 października 2022 r., w miejscowości Psurów (gmina Radłów) odbył się odbiór techniczny odcinka przebudowywanej drogi powiatowej nr 1923 O.

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej w miejscowości Psurów
W odbiorze uczestniczyli: Starosta Oleski Roland Fabianek, Wicestarosta Stanisław Belka, Wójt Gminy Radłów Włodzimierz Kierat, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Nieruchomości Urzędu Gminy Radłów Piotr Górski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnie Jerzy Liberka, kierownik Służby Drogowej w Praszce Andrzej Łegosz oraz przedstawiciele wykonawcy Henryk Mrozek i Sebastian Mrozek
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1923 O w Psurowie polegała na budowie na długości 790 mb drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych wraz z kanalizacją deszczową. Ponadto zainstalowane zostały urządzenia rejestrujące i pokazujące prędkość pojazdów samochodowych, zasilane baterią solarową. 
Jak podkreślał Wójt Gminy Radłów, jest to inwestycja od dawna oczekiwana przez mieszkańców Psurowa, którzy wielokrotnie zgłaszali, że na tym odcinku samochody jeżdżą zbyt szybko. Zamontowane urządzenia rejestrujące powinny przyczynić się do tego, że kierowcy będą ograniczać prędkość. Natomiast budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych poprawi bezpieczeństwo użytkowników jezdni. 
Przebudowa drogi powiatowej w Psurowie to część większego projektu, całość obejmuje trzy zadania. Poza przebudową drogi powiatowej w Psurowie zakończona została budowa w miejscowości Radłów chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5 m (na długości 195 m) oraz pasa zieleni oddzielającego od jezdni. Natomiast w trakcie realizacji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1922 O (Żytniów – Cieciułów – DK43) i 1920 O (Kościeliska – Jelonki – Żytniów). Ta część inwestycji polega na budowie w miejscowości Żytniów chodnika o szerokości 2 m - przy drodze powiatowej nr 1923 O po lewej (187 m) i prawej (365 m) stronie oraz przy drodze 1922 O po lewej (207 m) i prawej (230 m) stronie. Poza tym wykonane zostaną: odwodnienie obszaru poprzez budowę kanalizacji deszczowej, miejsca parkingowe w obrębie kościoła i szkoły, przejście dla pieszych oznakowane aktywnymi znakami D-6 wraz z doświetleniem (zasilanie solarne) oraz wymiana konstrukcji i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi 1922 O w kierunku Cieciułowa.
Wykonawcą robót jest oleska firma Remost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
Projekt pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów” współfinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Powiatu Oleskiego, Gminy Radłów i Gminy Rudniki. Całkowita wartość inwestycji - 4 244 500,93 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 122 250,47 zł.

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}