W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gmina Rudniki ma nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

20.02.2024

Gmina Rudniki dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiła nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych zakupiony został przez Gminę Rudniki przy dofinasowaniu ze środków PFRON
Przekazanie samochodu odbyło się we wtorek, 20 lutego 2024 r. W wydarzeniu uczestniczyli Dyrektor Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Łukasz Żmuda, Starosta Oleski Roland Fabianek, Wicestarosta Stanisław Belka, Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański, zastępca Wójta Anna Sekienda, Sekretarz Gminy Joanna Bryś, Skarbnik Gminy Beata Wolf-Morawiak, Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce Agnieszka Soberka.
Nowy samochód poświęcony został przez ks. Krzysztofa Błaszkiewicza proboszcza parafii św. Mikołaja w Rudnikach.
Zakup samochodu, który jest także przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, był możliwy dzięki pozyskanym przez Powiat Oleski środkom PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Złożony przez Gminę Rudniki wniosek na realizację projektu pod nazwą „Bezpieczny przewóz osób na rehabilitację w Gminie Rudniki” uzyskał dofinansowanie z PFRON. Wartość całego projektu wyniosła 269 700 zł, z czego 135 000,00 zł to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakupiony mikrobus będzie służył do przewozu osób z niepełnosprawnościami do placówek służących rehabilitacji, które znajdują się poza terenem gminy Rudniki.

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}