W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O gminie","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/o-gminie","pageId":20001257,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Co robimy","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/co-robimy","pageId":20001258,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/aktualnosci","pageId":20001259,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zalatw-sprawe","pageId":20001260,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/kontakt","pageId":20001261,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nie-posiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-udzielono-pomocy-publicznej-wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-udzielono-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-na-raty-w-kwocie-przewyzszajacej-500-zl","pageId":20168243,"parentPageId":20168242,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza z dnia 17.02.2022 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-sprawie-naprawy-uchwal-antysmogowych-i-programu-ochrony-powietrza-z-dnia-17022022-r","pageId":20061761,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja wraz z uzupełnieniem w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-wraz-z-uzupelnieniem-w-sprawie-zwolania-nadzwyczajnego-posiedzenia-rady-gminy","pageId":20062236,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-sprawie-naprawy-uchwal-antysmogowych-i-programu-ochrony-powietrza","pageId":20065335,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w przedmiocie konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-przedmiocie-konkursu-w-ramach-programu-podworko-nivea--edycja-2021","pageId":20071078,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja dotycząca środków poprawy efektywności energetycznej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-dotyczaca-srodkow-poprawy-efektywnosci-energetycznej","pageId":20079700,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-sprawie-utworzenia-mlodziezowej-rady-gminy","pageId":20083332,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w sprawie tworzenia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-sprawie-tworzenia-danych-przestrzennych-dla-aktow-planowania-przestrzennego-oraz-ich-udostepniania-za-pomoca-uslug-sieciowych","pageId":20089049,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-sprawie-zwiekszenia-swiadomosci-prawnej-dotyczacej-transplantacji-wsrod-lokalnej-spolecznosci","pageId":20113904,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w przedmiocie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo (wraz z odpowiedzią)","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-przedmiocie-przystapienia-do-sojuszu-pokojowego-i-o-potwierdzenie-sprzeciwu-na-polaczenie-polski-i-ukrainy-w-jedno-panstwo","pageId":20153310,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej – w celu włączenia prądu w najbliższej elektrowni – w przypadku gdyby nastąpiła bezpodstawna przerwa w dostawie prądu a rząd czy firma dostarczająca prąd – w ciągu 24 godzin nie doprowadziłyby do wznowienia dostaw energii dla wszystkich mieszkańców gminy (wraz z odpowiedzią)","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-sprawie-utworzenia-gminnej-strazy-energetycznej--w-celu-wlaczenia-pradu-w-najblizszej-elektrowni--w-przypadku-gdyby-nastapila-bezpodstawna-przerwa-w-dostawie-pradu-a-rzad-czy-firma-dostarczajaca-prad--w-ciagu-24-godzin-nie-doprowadzilyby-do-wznowienia-dostaw-energii-dla-wszystkich-mieszkancow-gminy-wraz-z-odpowiedzia","pageId":20153311,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w sprawie podpisów elektronicznych o ostrzeżenie ludności (wraz z odpowiedzią)","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-sprawie-podpisow-elektronicznych-o-ostrzezenie-ludnosci-wraz-z-odpowiedzia","pageId":20153335,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w przedmiocie dbałości o poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych w urzędzie","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-przedmiocie-dbalosci-o-poufnosc-integralnosc-dostepnosc-i-autentycznosc-przetwarzanych-danych-w-urzedzie","pageId":20158327,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w sprawie w sprawie „Zatwierdzenia Wniosku Suwerena RP o publikację Oświadczenia ws fuzji PKN Orlen z PGNiG” (wraz z odpowiedzią)","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-sprawie-w-sprawie-zatwierdzenia-wniosku-suwerena-rp-o-publikacje-oswiadczenia-ws-fuzji-pkn-orlen-z-pgnig-wraz-z-odpowiedzia","pageId":20162783,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-przedmiocie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-stopniowego-wdrozenia-w-urzedzie-procedur-zwiazanych-z-pelna-obsluga-platnosci-dokonywanych-online-przez-interesantowpetentowpodatnikow-poprzez-udostepnienie-takiej-mozliwosci-na-stronie-internetowej-samorzadu","pageId":20169149,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w sprawie udzielania wsparcia w zakresie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-sprawie-udzielania-wsparcia-w-zakresie-instalacji-przydomowych-oczyszczalni-sciekow","pageId":20186876,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycja w sprawie ofert z obszaru szkoleń z 2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycja-w-sprawie-ofert-z-obszaru-szkolen-z-2023-r","pageId":20187186,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycji w przedmiocie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/petycji-w-przedmiocie-inicjowania-dzialan-zmierzajacych-do-zwiekszenia-efektywnosci-i-oszczednosci-poprzez-wprowadzenie-nowoczesnych-technologii-automatyzacji-w-procesach-administracyjnych-gminy","pageId":20187460,"parentPageId":20041776,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Oświadczenia za rok 2020","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/oswiadczenia-za-rok-2020","pageId":20004601,"parentPageId":20041780,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Oświadczenia za rok 2021","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/oswiadczenia-za-rok-2021","pageId":20082498,"parentPageId":20041780,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Oświadczenia za rok 2022","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/oswiadczenia-za-rok-2022","pageId":20148929,"parentPageId":20041780,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-29-stycznia-2024-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-do-rad-gmin-rad-powiatow-sejmikow-wojewodztw-i-rad-dzielnic-mst-warszawy-oraz-wyborow-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast","pageId":20166811,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie Nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu koneckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postanowienie-nr-12024-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iii-z-dnia-25-stycznia-2024-r-w-sprawie-podzialu-powiatu-koneckiego-na-okregi-wyborcze-ustalenia-ich-granic-numerow-oraz-liczby-radnych-wybieranych-w-kazdym-okregu","pageId":20166812,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dnia-8-lutego-2024-roku-o-okregach-wyborczych-ich-granicach-i-numerach-liczbie-radnych-wybieranych-w-kazdym-okregu-wyborczym-oraz-o-wyznaczonej-siedzibie-gminnej-komisji-wyborczej","pageId":20166813,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Ruda Maleniecka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zarzadzenie-nr-132024-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dnia-08-lutego-2024-r-w-sprawie-wyznaczenia-na-obszarze-gminy-ruda-maleniecka-miejsc-przeznaczonych-na-bezplatne-umieszczanie-urzedowych-obwieszczen-wyborczych-i-plakatow-wszystkich-komitetow-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-powiatow-i-sejmikow-wojewodztw-oraz-wyborow-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast","pageId":20168261,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 118/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postanowienie-nr-1182024-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iii-z-dnia-26-lutego-2024-r-w-sprawie-zwolania-pierwszych-posiedzen-terytorialnych-komisji-wyborczych-w-wyborach-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-zarzadzonych-na-dzien-7-kwietnia-2024-r","pageId":20169150,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 117/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postanowienie-nr-1172024-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iii-z-dnia-26-lutego-2024-r-w-sprawie-powolania-terytorialnych-komisji-wyborczych-w-wyborach-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-zarzadzonych-na-dzien-7-kwietnia-2024-r","pageId":20169151,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzie Malenieckiej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-gminnej-komisji-wyborczej-w-rudzie-malenieckiej-powolanej-w-celu-przeprowadzenia-wyborow-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-zarzadzonych-na-dzien-7-kwietnia-2024-r-o-skladzie-siedzibie-i-dyzurach","pageId":20169489,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyjęcia zgłoszeń na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 07.04.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-dyzurach-gminnej-komisji-wyborczej-w-sprawie-przyjecia-zgloszen-na-wojta-w-wyborach-organow-jednostek-samorzadu-terytorilanego-zarzadzonych-na-dzien-7042024-r","pageId":20170074,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o losowaniu do OKW Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 8 marca 2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-losawaniu-do-okw-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iii-z-dnia-8-marca-2024-r","pageId":20170990,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzie Malenieckiej o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ruda Maleniecka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-gminnej-komisji-wyborczej-w-rudzie-malenieckiej-o-terminie-i-miejscu-losowania-numerow-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rady-gminy-ruda-maleniecka-zarzadzonych-na-dzien-7-kwietnia-2024-roku","pageId":20171685,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzie Malenieckiej z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ruda Maleniecka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-rudzie-malenieckiej-z-dnia-14-marca-2024-r-o-zarejestrowanych-listach-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rady-gminy-ruda-maleniecka-zarzadzonych-na-dzien-7-kwietnia-2024-r","pageId":20171888,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzie Malenieckiej z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Ruda Maleniecka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-rudzie-malenieckiej-z-dnia-14-marca-2024-r-o-zarejestrowanych-kandydatach-na-wojta-w-wyborach-wojta-gminy-ruda-maleniecka-zarzadzonych-na-dzien-7-kwietnia-2024-r","pageId":20171889,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzie Malenieckiej z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ruda Maleniecka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-rudzie-malenieckiej-z-dnia-14-marca-2024-r-o-przyznanych-numerach-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rady-gminy-ruda-maleniecka-zarzadzonych-na-dzien-7-kwietnia-2024","pageId":20171890,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iii-o-aktualnych-skladach-obwodowych-komisji-wyborczych-na-obszarze-wlasciwosci","pageId":20172337,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozkład jazdy autobusu kursującego w dniu 07.04.2024r. do lokali wyborczych na terenie gminy Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/rozklad-jazdy-autobusu-kursujacego-w-dniu-07042024r-do-lokali-wyborczych-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka","pageId":20174336,"parentPageId":20166708,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Marta Cieślik","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/sekretarz-gminy","pageId":20004632,"parentPageId":20004664,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zadania i uprawnienia","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zadania-i-uprawnienia4","pageId":20004641,"parentPageId":20004664,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/oswiadczenia-majatkowe11","pageId":20082496,"parentPageId":20004664,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr działalności regulowanej - wzory wniosków","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/rejestr-dzialalnosci-wzory-wnioskow","pageId":20041785,"parentPageId":20041787,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz wpisów","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wykaz-wpisow","pageId":20041790,"parentPageId":20041787,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wpisy do rejestru","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wpisy-do-rejestru2","pageId":20076099,"parentPageId":20041787,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/sprawozdanie-finansowe-za-2023-rok---gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-rudzie-malenieckiej","pageId":20180281,"parentPageId":20180280,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie finansowe za 2023 r. - Gmina Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/sprawozdanie-finansowe-za-2023-r---gmina-ruda-maleniecka","pageId":20180283,"parentPageId":20180280,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie finansowe za 2023 r. - Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/sprawozdanie-finansowe-za-2023-r---urzad-gminy-w-rudzie-malenieckiej","pageId":20180285,"parentPageId":20180280,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie finansowe za 2023 r. - Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/sprawozdanie-finansowe-za-2023-r---zespol-publicznych-placowek-oswiatowych-w-rudzie-malenieckiej","pageId":20180286,"parentPageId":20180280,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Małgorzata Staszczyk","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/mgr-malgorzata-staszczyk","pageId":20004667,"parentPageId":20004666,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zadania i uprawnienia","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zadania-i-uprawnienia5","pageId":20004659,"parentPageId":20004666,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/oswiadczenia-majatkowe-skarbnik","pageId":20004668,"parentPageId":20004666,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-18-marca-2024-r-o-postanowieniu-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-poslow-do-parlamentu-europejskiego-oraz-o-okregach-wyborczych-i-siedzibach-okregowych-komisji-wyborczych","pageId":20178474,"parentPageId":20178470,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informację Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacje-rejonowej-komisji-wyborczej-nr-28-w-kielcach-o-skladzie-siedzibie-i-pelnionych-dyzurach","pageId":20179732,"parentPageId":20178470,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 kwietnia 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamenty Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dnia-30-kwietnia-2024-roku-o-numerach-oraz-granicach-obwodow-glosowania-wyznaczonych-siedzibach-obwodowych-komisji-wyborczych-oraz-mozliwosci-glosowania-korespondencyjnego-i-przez-pelnomocnika-w-wyborach-do-parlamenty-europejskiego-zarzadzonych-na-dzien-9-czerwca-2024-r","pageId":20179734,"parentPageId":20178470,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Ruda Maleniecka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zarzadzenie-nr-372024-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dnia-26-kwietnia-2024-r-w-sprawie-wyznaczenia-na-obszarze-gminy-ruda-maleniecka-miejsc-przeznaczonych-na-bezplatne-umieszczanie-urzedowych-obwieszczen-wyborczych-i-plakatow-wszystkich-komitetow-w-wyborach-poslow-do-parlamentu-europejskiego-w-dniu-9-czerwca-2024-r","pageId":20180805,"parentPageId":20178470,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 10 maja 2024 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iii-z-dnia-10-maja-2024-r-o-dodatkowych-zgloszeniach-i-losowaniach-do-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-poslow-do-parlamentu-europejskiego-zarzadzonych-na-dzien-9-czerwca-2024-r","pageId":20180839,"parentPageId":20178470,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Załączniki nr 1 do postanowienia nr 224/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 14 maja 2024 r. dotyczący składów obwodowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zalaczniki-nr-1-do-postanowienia-nr-2242024-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iii-z-dnia-14-maja-2024-r-dotyczacy-skladow-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20181917,"parentPageId":20178470,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozkład jazdy autobusu kursującego w dniu 09.06.2024r. do lokali wyborczych na terenie gminy Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/rozklad-jazdy-autobusu-kursujacego-w-dniu-09062024r-do-lokali-wyborczych-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka","pageId":20184055,"parentPageId":20178470,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/harmonogram-odbioru-odpadow-na-2024-rok","pageId":20001322,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zasady segregacji","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zasady-segregacji","pageId":20001323,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"PSZOK","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/pszok","pageId":20001327,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyroby zawierające azbest","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wyroby-zawierajace-azbest","pageId":20058443,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rejestr działalności regulowanej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/rejestr-dzialalnosci-regulowanej","pageId":20041787,"parentPageId":20001321,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/deklaracja-o-wysokosci-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi","pageId":20059026,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi2","pageId":20068565,"parentPageId":20001321,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-podmiotach-odbierajacych-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-ruda-maleniecka","pageId":20102333,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komunikat - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2024 roku","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat---gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-w-2024-roku","pageId":20102335,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/miejsca-zagospodarowania-odpadow-komunalnych","pageId":20103377,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/uzyskane-poziomy-przygotowania-do-ponownego-uzycia-i-recyklingu-skladowania-odpadow-komunalnych-i-odpadow-pochodzacych-z-przetwarzania-odpadow-komunalnych-oraz-ograniczenia-masy-odpadow-komunalnych-ulegajacych-biodegradacji-przekazanych-do-skladowania","pageId":20104007,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-zbierajacych-zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny-pochodzacy-z-gospodarstw-domowych","pageId":20104028,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Lokalna platforma internetowa Gminy Ruda Maleniecka na rzecz zasad postępowania z odpadami (ZPO)","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/lokalna-platforma-internetowa-gminy-ruda-maleniecka-na-rzecz-zasad-postepowania-z-odpadami-zpo","pageId":20109581,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gospodarka o obiegu zamkniętym","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/gospodarka-o-obiegu-zamknietym","pageId":20110859,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wykaz-punktow-zbierania-odpadow-folii-sznurka-oraz-opon-powstajacych-w-gospodarstwach-rolnych","pageId":20114790,"parentPageId":20001321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"System Informacji Przestrzennej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/system-informacji-przestrzennej","pageId":20108089,"parentPageId":20108078,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-ruda-maleniecka","pageId":20108079,"parentPageId":20108078,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Plan Ogólny","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/plan-ogolny","pageId":20168534,"parentPageId":20108078,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rejestr Urbanistyczny","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/rejestr-urbanistyczny2","pageId":20168536,"parentPageId":20108078,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zarządzenie Zastępcze Nr 5/22 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zarzadzenie-zastepcze-nr-522-wojewody-swietokrzyskiego-w-sprawie-wprowadzenia-obszarow-udokumentowanych-zloz-kopalin-do-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-ruda-maleniecka","pageId":20108080,"parentPageId":20108079,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zespol-publicznych-placowek-oswiatowych-w-rudzie-malenieckiej","pageId":20007983,"parentPageId":20007980,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenia meteorologiczne","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-art","pageId":20008766,"parentPageId":20008720,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyszukiwarka odpadów","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wyszukiwarka-odpadow-ar","pageId":20008723,"parentPageId":20008720,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Do pobrania","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/do-pobrania","pageId":20041772,"parentPageId":20008720,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyszukiwarka odpadów","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wyszukiwarka-odpadow","pageId":20008721,"parentPageId":20008723,"type":"REGISTER","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Ruda Maleniecka w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-lub-osadnikow-w-instalacjach-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-i-transportu-nieczystosci-cieklych","pageId":20097297,"parentPageId":20097296,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ewidencja-udzielonych-i-cofnietych-zezwolen-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-lub-osadnikow-w-instalacjach-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-i-transportu-nieczystosci-cieklych","pageId":20097306,"parentPageId":20097296,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o obowiązku ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli ich opróżniania","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-obowiazku-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych-i-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-oraz-kontroli-ich-oprozniania2","pageId":20100593,"parentPageId":20097296,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Okresowa ocena jakości wody","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/okresowa-ocena-jakosci-wody","pageId":20058482,"parentPageId":20097296,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"LV Sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka - 20.02.2024 r., godzina 14:00","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/lv-sesja-rady-gminy-ruda-maleniecka---20022024-r-godzina-1400","pageId":20167968,"parentPageId":20167967,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LVI Sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka - 14.03.2024 r., godzina 14:00","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/lvi-sesja-rady-gminy-ruda-maleniecka---14032024-r-godzina-1400","pageId":20171833,"parentPageId":20167967,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LVII Sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka - 26.03.2024 r., godzina 09:00","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/lvii-sesja-rady-gminy-ruda-maleniecka---26032024-r-godzina-0900","pageId":20173686,"parentPageId":20167967,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"LVIII Sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka - 25.04.2024 r., godzina 13:00","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/lviii-sesja-rady-gminy-ruda-maleniecka---25042024-r-godzina-1300","pageId":20178250,"parentPageId":20167967,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"I Sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka w kadencji 2024-2029 - 07.05.2024 rok, godzina 13:00","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/i-sesja-rady-gminy-ruda-maleniecka-w-kadencji-2024-2029---07052024-rok-godzina-1300","pageId":20179694,"parentPageId":20167967,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"II Sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka w kadencji 2024-2029 - 28.05.2024 rok, godzina 14:00","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ii-sesja-rady-gminy-ruda-maleniecka-w-kadencji-2024-2029---28052024-rok-godzina-1400","pageId":20183947,"parentPageId":20167967,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godziny 23:30 dnia 09.12.2021 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godziny-2330-dnia-09122021-r","pageId":20049643,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny","pageId":20045922,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych","pageId":20048798,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne numer 92","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-92","pageId":20050447,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne numer 93","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-numer-93","pageId":20050449,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 95","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-95","pageId":20051357,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 96","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-96","pageId":20051427,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 97","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-97","pageId":20052666,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-1","pageId":20053881,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-5","pageId":20055570,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk - Województwo Świętokrzyskie","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk---wojewodztwo-swietokrzyskie","pageId":20055579,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-6","pageId":20055750,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-7","pageId":20056399,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 14:29 dnia 17.01.2022","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-1429-dnia-17012022","pageId":20056403,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo numer 13","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-numer-13","pageId":20057460,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk na cztery doby","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-na-cztery-doby","pageId":20057780,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-10","pageId":20058303,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych2","pageId":20058306,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne numer 14","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-14","pageId":20058991,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 20","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-20","pageId":20058993,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Numer 16","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-numer-16","pageId":20059325,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Numer 22","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-zbiorczo-numer-22","pageId":20059326,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych3","pageId":20060450,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie - silny wiatr i oblodzenie","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie---silny-wiatr","pageId":20060936,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie - silny wiatr i oblodzenie","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-z-dnia-16022022-r","pageId":20061121,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z dnia 21.02.2022","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-dnia-21022022","pageId":20061505,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Numer 23","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-23","pageId":20061506,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk - województwo świętokrzyskie","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk---wojewodztwo-swietokrzyskie2","pageId":20072578,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 11:49 dnia 25.05.2022","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-1149-dnia-25052022","pageId":20073343,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 06.06.2022 r.,","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-06062022-r","pageId":20075099,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie hydrologiczne","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-hydrologiczne","pageId":20075669,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-57","pageId":20075673,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58 z dnia 13.06.2022 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-58","pageId":20075999,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 12:12 dnia 04.07.2022","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-1212-dnia-04072022","pageId":20078211,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-67","pageId":20078270,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 09:51 dnia 22.07.2022","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-0951-dnia-22072022","pageId":20079909,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 10:52 dnia 19.08.2022","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-1052-dnia-19082022","pageId":20082535,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 79 wydanego o godz. 13:24 dnia 15.08.2022","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zmiana-ostrzezenia-meteorologicznego-nr-79-wydanego-o-godz-1324-dnia-15082022","pageId":20082536,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych4","pageId":20082824,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 144","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-144","pageId":20082950,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 100","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-100","pageId":20094671,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 13:33 dnia 24.11.2022","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-1333-dnia-24112022","pageId":20094794,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-104","pageId":20096246,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 191","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-191","pageId":20097710,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 97","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-hydrologiczne-nr-97","pageId":20099304,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 07:15 dnia 04.01.2023","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-0715-dnia-04012023","pageId":20100504,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-4","pageId":20103317,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-8","pageId":20103319,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 8","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-8","pageId":20103320,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 20.01.2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych5","pageId":20103321,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 23","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-23","pageId":20105602,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-11","pageId":20105637,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 14:58 dnia 20.02.2023","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-1458-dnia-20022023","pageId":20108115,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 14:58 dnia 20.02.2023","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-1458-dnia-20022024","pageId":20108117,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 45","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-45","pageId":20113907,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-26","pageId":20115244,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-28","pageId":20116136,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-34","pageId":20120530,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 66 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 05:33 dnia 15.05.2023","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-66-wykaz-obowiazujacych-ostrzezen-o-godz-0533-dnia-15052023","pageId":20120534,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-36","pageId":20124275,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-40","pageId":20126337,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-45","pageId":20129235,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-55","pageId":20134274,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 24.07.2023 r","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-z-dnia-24072023-r","pageId":20134505,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-64","pageId":20137795,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 12:26 dnia 18.08.2023","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-1226-dnia-18082023","pageId":20137899,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 155","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-155","pageId":20137975,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 173 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:05 dnia 13.09.2023","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-173-wykaz-obowiazujacych-ostrzezen-o-godz-1105-dnia-13092023","pageId":20142755,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-76","pageId":20146330,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 79","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-79","pageId":20149920,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83 - data publikacji: 22.11.2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-83","pageId":20153474,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 84 - data publikacji: 22.11.2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-84","pageId":20153475,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 201 wykaz obowiązujących ostrzeżeń o godz. 7:56 dnia 07.12.2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-zbiorczo-nr-201-wykaz-obowiazujacych-ostrzezen-o-godz-756-dnia-07122023-r","pageId":20157191,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-93","pageId":20159643,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 97 - data publikacji: 29.12.2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-98","pageId":20160633,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2 - data publikacji: 04.01.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-2---data-publikacji-04012024-r","pageId":20161303,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 - data publikacji: 08.01.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-7---data-publikacji-08012024-r","pageId":20161669,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12 - data publikacji: 17.01.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-12---data-publikacji-17012024-r","pageId":20163069,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 - data publikacji 24.01.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-14---data-publikacji-24012024-r","pageId":20164134,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 - data publikacji 26.01.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-17-26-01-2024r","pageId":20164567,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20 - data publikacji 06.02.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-20","pageId":20166244,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 data publikacji 18.03.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-25","pageId":20172285,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26 data publikacji 18.03.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-26-data-publikacji-18032024-r","pageId":20172338,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30 - data publikacji 25.03.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-30---data-publikacji-25032024-r","pageId":20173580,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-41","pageId":20180468,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-48","pageId":20182929,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat meteorologiczny z godz. 12:08 dnia 22.05.2024","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komunikat-meteorologiczny-z-godz-1208-dnia-22052024","pageId":20182930,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-50","pageId":20183321,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych od dnia 29.05.2024 r. do dnia 02.06.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/prognoza-niebezpiecznych-zjawisk-meteorologicznych-od-dnia-29052024-r-do-dnia-02062024-r","pageId":20184120,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58 - data publikacji 03.06.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-59","pageId":20184843,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61 - data publikacji 07.06.2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-61---data-publikacji-07062024-r","pageId":20185895,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-65","pageId":20186211,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-68","pageId":20188270,"parentPageId":20008732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kadencja 2018-2023","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/kadencja-2018-2029","pageId":20071616,"parentPageId":20041729,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Podstawowe dane","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/podstawowe-dane","pageId":20001283,"parentPageId":20001281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Regulamin Organizacyjny","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/regulamin-organizacyjny","pageId":20001284,"parentPageId":20001281,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/oswiadczenia-majatkowe8","pageId":20041780,"parentPageId":20001281,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Komisje Rady Gminy","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/komisje-rady-gminy2","pageId":20005049,"parentPageId":20001282,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20001274,"parentPageId":20001282,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Protokoły","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/protokoly","pageId":20001276,"parentPageId":20001282,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zadania i uprawnienia","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zadania-i-uprawnienia","pageId":20001278,"parentPageId":20001282,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Skład Rady Gminy","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/sklad-rady-gminy","pageId":20003541,"parentPageId":20001282,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Transmisje obrad Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy","pageId":20058467,"parentPageId":20001282,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Informacje o terminach posiedzeń Rady Gminy i jej Komisji","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacje-o-terminach-posiedzen-rady-gminy-i-jej-komisji","pageId":20058529,"parentPageId":20001282,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego dla województwa świętokrzyskiego.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego2","pageId":20188500,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia z dnia 10.06.2024 r. o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-slupia-z-dnia-10062024-r-o-zawiadomieniu-stron-o-zakonczeniu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20186862,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowania-zbiorowego","pageId":20056595,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.21 z dnia 26.01.2022 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-znak-doos-wdszil4201332019ek21-z-dnia-26012022-r","pageId":20059289,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"„Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.24 z dnia 18.02.2022 r.”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-znak-doos-wdszil4201332019ek24-z-dnia-18022022-r","pageId":20062842,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojewody-swietokrzyskiego-z-dnia-21-marca-2022-r-w-sprawie-przeprowadzenia-kwalifikacji-wojskowej-w-2022-r-na-terenie-wojewodztwa-swietokrzyskiego","pageId":20065431,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka","pageId":20067292,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Starosty Koneckiego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-starosty-koneckiego","pageId":20068121,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Starosty Koneckiego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-starosty-koneckiego2","pageId":20069380,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka2","pageId":20072577,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wyszyna Fałkowska o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 198, 212, 213 obręb 0016 Wyszyna Fałkowska, gmina Ruda Maleniecka, powiat konecki, woj. świętokrzyskie.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka3","pageId":20074237,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny surowca ilastego oraz kopalin towarzyszących ze złoża „Szkucin” w miejscowości Szkucin, gmina Ruda Maleniecka po poszerzeniu obszaru górniczego oraz terenu górniczego na działkach ewidencyjnych nr 498/1, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508/1, 508/2, 509/1 oraz na nowych działkach ewidencyjnych nr 417/1, 417/2, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 459/1, 461/1, 463/1, 465/1, 467/1, 469/3, 469/4 położonych w jednostce ewidencyjnej 260505_2 Ruda Maleniecka oraz w jednym obrębie ewidencyjnym 260505_2.0014 Szkucin","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-wszczeciu-postepowania-i-wystapieniu-do-organow-wspoldzialajacych-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsiewziecia","pageId":20074841,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej SN-15kV z kanalizacją kablową w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: ,,PBW budowy linii kablowej SN realizacji GPZ Końskie Zachód – Ruda Maleniecka od słupa nr 54 zlokalizowanego w miejscowości Kazanów Nowy do słupa nr 120 w miejscowości Dęba, gm. Końskie, Ruda Maleniecka – etap II – RE Skarżysko” na działkach 774, 773, 532, 722, 263, 674/1, 1841, 15/1210, 15/1208, 15/1201, 12/1203, 244/1, 242/1, 238/1, 236/1, 234/1, 232/1, 230/1, 228/1, 226/1, 224/1, 222/1, 220/1, 218/1, 216/1, 200/2, 198/2, 18, 64, 372, 1403/1, 1241/1 w miejscowości Dęba.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka4","pageId":20075721,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany Zarządzenia z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015 (Dz. Urz. Woj. Święt., poz. 1561, z późn. zm.) oraz możliwości zapoznania się z gotowym dokumentem.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-w-porozumieniu-z-regionalnym-dyrektorem-ochrony-srodowiska-w-lodzi-oraz-regionalnym-dyrektorem-ochrony-srodowiska-w-warszawie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-projektu-zmiany-zarzadzenia-z-dnia-29-kwietnia-2014-roku-w-sprawie-ustanowienia-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-dolina-czarnej-plh260015-dz-urz-woj-swiet-poz-1561-z-pozn-zm-oraz-mozliwosci-zapoznania-sie-z-gotowym-dokumentem","pageId":20075727,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr ,,KNS4423A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach 950, 951, 952, 953, 954 w miejscowości Koliszowy","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dla-zadania-pn-budowa-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-p4-nr-kns4423a-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-dzialkach-950-951-952-953-954-w-miejscowosci-koliszowy","pageId":20079250,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinków magistrali wodociągowej, w msc. Lipa, Gmina Ruda Maleniecka, w powiecie koneckim.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-wszczeciu-postepowania-i-wystapieniu-do-organow-wspoldzialajacych-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsiewziecia-polegajacego-na-budowie-odcinkow-magistrali-wodociagowej-w-msc-lipa-gmina-ruda-maleniecka-w-powiecie-koneckim","pageId":20079377,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV (15kV) wraz kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci” na działkach 124/1, 49/2, 123, 50/2, 48/2, 830/2, 169, 197, 198, 120, 121, 122, 124/2, 107/2, 833, 51/2, 52/2, 53, 50/3, 51/3 w miejscowości Cieklińsko, na działkach 1569, 1440, 372, 1229, 1571, 1231, 1799, 1798/1, 1795/1, 1235/2, 1234, 1233, 73/1202, 1230, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, 1222, 1221, 1213/4, 1213/3, 1213/1, 1214, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1199, 1198, 1197, 1196, 1195, 1194, 1193, 1192/1, 1192/2, 1192/3, 1192/4, 1191, 1241/1, 263, 1577/1, 1570 w miejscowości Dęba, na działkach 286, 1, 152, 80, 296, 297, 265, 298, 295, 293, 290 w miejscowości Strzęboszów przez P. Pawła Kowalczyka, AZAKO Andrzej Zalega z siedzibą : ul. Westerplatte, 26-300 Opoczno – pełnomocnika PGE Dystrybucja S. A., Oddział Skarżysko-Kamienna.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dla-zadania-pn-budowa-sieci-elektroenergetycznej-powyzej-1kv-15kv-wraz-kanalizacja-swiatlowodowa-stanowiaca-element-sieci-na-dzialkach-1241-492-123-502-482-8302-169-197-198-120-121-122-1242-1072-833-512-522-53-503-513-w-miejscowosci-cieklinsko-na-dzialkach-1569-1440-372-1229-1571-1231-1799-17981-17951-12352-1234-1233-731202-1230-1228-1227-1226-1225-1224-1223-1222-1221-12134-12133-12131-1214-1204-1203-1202-1201-1200-1199-1198-1197-1196-1195-1194-1193-11921-11922-11923-11924-1191-12411-263-15771-1570-w-miejscowosci-deba-na-dzialkach-286-1-152-80-296-297-265-298-295-293-290-w-miejscowosci-strzeboszow-przez-p-pawla-kowalczyka-azako-andrzej-zalega-z-siedziba--ul-westerplatte-26-300-opoczno--pelnomocnika-pge-dystrybucja-s-a-oddzial-skarzysko-kamienna","pageId":20079381,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Kola Łowieckiego Nr 2 Zalesie w Końskich.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowania-zbiorowego-kola-lowieckiego-nr-2-zalesie-w-konskich2","pageId":20081359,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowania-zbiorowego2","pageId":20082524,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.AWT.ŁD.28 z dnia 18.08.2022 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-znak-wdszil4201332019ekawtld28-z-dnia-18082022-r","pageId":20082880,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny surowca ilastego oraz kopalin towarzyszących ze złoża „Szkucin” w miejscowości Szkucin, gmina Ruda Maleniecka po poszerzeniu obszaru górniczego oraz terenu górniczego obecnie ustanowionego na działkach ewidencyjnych nr 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508/1, 508/2 o nowe dodatkowe działki ewidencyjne nr 417/1, 417/2, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 459/1, 461/1, 463/1, 465/1, 467/1, 469/3, 469/4, 498/1, 509/1, 532, 533 położone w jednostce ewidencyjnej 260505_2 Ruda Maleniecka oraz w jednym obrębie ewidencyjnym 260505_2.0014 Szkucin.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-mozliwosci-wypowiedzenia-sie-co-do-zebranych-dowodow-i-materialow-oraz-zgloszonych-zadan-przed-wydaniem-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-wydobywaniu-kopaliny-surowca-ilastego-oraz-kopalin-towarzyszacych-ze-zloza-szkucin-w-miejscowosci-szkucin-gmina-ruda-maleniecka-po-poszerzeniu-obszaru-gorniczego-oraz-terenu-gorniczego-obecnie-ustanowionego-na-dzialkach-ewidencyjnych-nr-4982-499-500-501-502-503-504-505-506-507-5081-5082-o-nowe-dodatkowe-dzialki-ewidencyjne-nr-4171-4172-418-419-420-421-422-423-424-425-4591-4611-4631-4651-4671-4693-4694-4981-5091-532-533-polozone-w-jednostce-ewidencyjnej-2605052-ruda-maleniecka-oraz-w-jednym-obrebie-ewidencyjnym-26050520014-szkucin","pageId":20086450,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-odbieranie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomosci-niezamieszkalych2","pageId":20086473,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych Kola Łowieckiego Nr 12 „ISKRA”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowan-zbiorowych-kola-lowieckiego-nr-12-iskra","pageId":20087440,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Kola Łowieckiego Nr 2 Zalesie w Końskich.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowania-zbiorowego-kola-lowieckiego-nr-2-zalesie-w-konskich4","pageId":20088202,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ruda Maleniecka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny surowca ilastego oraz kopalin towarzyszących ze złoża „Szkucin” w miejscowości Szkucin, gmina Ruda Maleniecka po poszerzeniu obszaru górniczego oraz terenu górniczego obecnie ustanowionego na działkach ewidencyjnych nr 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508/1, 508/2 o nowe, dodatkowe działki ewidencyjne nr 417/1, 417/2, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 459/1, 461/1, 463/1, 465/1, 467/1, 469/3, 469/4, 498/1, 509/1, 532, 533 położonych w jednostce ewidencyjnej 260505_2 Ruda Maleniecka oraz w jednym obrębie ewidencyjnym 260505_2.0014 Szkucin.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie---obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-wydobywaniu-kopaliny-surowca-ilastego-oraz-kopalin-towarzyszacych-ze-zloza-szkucin-w-miejscowosci-szkucin-gmina-ruda-maleniecka-po-poszerzeniu-obszaru-gorniczego-oraz-terenu-gorniczego-obecnie-ustanowionego-na-dzialkach-ewidencyjnych-nr-4982-499-500-501-502-503-504-505-506-507-5081-5082-o-nowe-dodatkowe-dzialki-ewidencyjne-nr-4171-4172-418-419-420-421-422-423-424-425-4591-4611-4631-4651-4671-4693-4694-4981-5091-532-533-polozonych-w-jednostce-ewidencyjnej-2605052-ruda-maleniecka-oraz-w-jednym-obrebie-ewidencyjnym-26050520014-szkucin","pageId":20089050,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Kola Łowieckiego Nr 4 „CIETRZEW” w Końskich.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowania-zbiorowego-kola-lowieckiego-nr-4-cietrzew-w-konskich","pageId":20089118,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków magistrali wodociągowej, w msc. Lipa, Gmina Ruda Maleniecka, w powiecie koneckim.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-mozliwosci-wypowiedzenia-sie-co-do-zebranych-dowodow-i-materialow-oraz-zgloszonych-zadan-przed-wydaniem-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-budowie-odcinkow-magistrali-wodociagowej-w-msc-lipa-gmina-ruda-maleniecka-w-powiecie-koneckim","pageId":20089360,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków magistrali wodociągowej, w msc. Lipa, Gmina Ruda Maleniecka, w powiecie koneckim. Sugerowane miejsce publikacji informacji na stronie BIP:","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie---obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-budowie-odcinkow-magistrali-wodociagowej-w-msc-lipa-gmina-ruda-maleniecka-w-powiecie-koneckim-sugerowane-miejsce-publikacji-informacji-na-stronie-bip","pageId":20092917,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.AWT.ŁD.32 z dnia 04.11.2022 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-znak-doos-wdszil4201332019ekawtld32-z-dnia-04112022-r","pageId":20093258,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.4210.2356.2022.MS z dnia 18.11.2022 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenie kolejnego okresu obowiązywania decyzji wydanej przez Starostę Koneckiego znak: RO.6341.73.2012.LZ z dnia 31.12.2012 r. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z terenu Zakładu w Maleńcu do rzeki Czarna Konecka.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wod-polskich-zarzadu-zlewni-w-piotrkowie-trybunalskim-znak-wazuz3421023562022ms-z-dnia-18112022-r-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ustalenie-kolejnego-okresu-obowiazywania-decyzji-wydanej-przez-staroste-koneckiego-znak-ro6341732012lz-z-dnia-31122012-r-na-odprowadzanie-oczyszczonych-sciekow-bytowych-z-terenu-zakladu-w-malencu-do-rzeki-czarna-konecka","pageId":20096976,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-ruda-maleniecka","pageId":20097205,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o wydaniu postanowienia z dnia 19 grudnia.2022 r., znak ŚI.6220.2.2022, stwierdzajacego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określajacego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wyszyna Fałkowska o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 198, 212, 213 obręb 0016 Wyszyna Fałkowska, gmina Ruda Maleniecka, powiat konecki, woj. świętokrzyskie.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-wydaniu-postanowienia-z-dnia-19-grudnia2022-r-znak-si622022022-stwierdzajacego-potrzebe-przeprowadzenia-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-oraz-okreslajacego-zakres-raportu-o-oddzialywaniu-na-srodowisko-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-budowie-farmy-fotowoltaicznej-pv-wyszyna-falkowska-o-mocy-do-2-mw-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-towarzyszaca-na-dzialkach-oznaczonych-w-ewidencji-gruntow-nr-198-212-213-obreb-0016-wyszyna-falkowska-gmina-ruda-maleniecka-powiat-konecki-woj-swietokrzyskie","pageId":20098469,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o wydaniu postanowienia z dnia 10 stycznia 2023 r., znak ŚI.6220.2.2022 o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wyszyna Fałkowska o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 198, 212, 213 obręb 0016 Wyszyna Fałkowska, gmina Ruda Maleniecka, powiat konecki, woj. świętokrzyskie.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-wydaniu-postanowienia-z-dnia-10-stycznia-2023-r-znak-si622022022-o-zawieszeniu-postepowania-do-czasu-przedlozenia-raportu-o-oddzialywaniu-na-srodowisko-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-budowie-farmy-fotowoltaicznej-pv-wyszyna-falkowska-o-mocy-do-2-mw-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-towarzyszaca-na-dzialkach-oznaczonych-w-ewidencji-gruntow-nr-198-212-213-obreb-0016-wyszyna-falkowska-gmina-ruda-maleniecka-powiat-konecki-woj-swietokrzyskie","pageId":20101240,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji z dnia 17 lutego 2023 r. znak: ŚO-V.7422.1.39.2022, zmieniającej koncesję na wydobywanie surowca ilastego i kopalin towarzyszących z części złoża „Szkucin”, położonego w miejscowości Szkucin, gminie Ruda Maleniecka, powiecie koneckim, województwie świętokrzyskim.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-o-wydaniu-decyzji-z-dnia-17-lutego-2023-r-znak-so-v74221392022-zmieniajacej-koncesje-na-wydobywanie-surowca-ilastego-i-kopalin-towarzyszacych-z-czesci-zloza-szkucin-polozonego-w-miejscowosci-szkucin-gminie-ruda-maleniecka-powiecie-koneckim-wojewodztwie-swietokrzyskim","pageId":20108350,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.4210.3137.2022.MS z dnia 15.02.2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wod-polskich-zarzadu-zlewni-w-piotrkowie-trybunalskim-znak-wazuz3421031372022ms-z-dnia-15022023-r","pageId":20109314,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o granicach dwudzielnego obszaru i terenu górniczego \"Szkucin II - Pole A\" i \"Szkucin II - Pole B\", które wyznaczone zostały w decyzji o zmianie koncesji na wydobywanie surowca ilastego i kopalin towarzyszących z części złoża \"Szkucin\".","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-granicach-dwudzielnego-obszaru-i-terenu-gorniczego-szkucin-ii---pole-a-i-szkucin-ii---pole-b-ktore-wyznaczone-zostaly-w-decyzji-o-zmianie-koncesji-na-wydobywanie-surowca-ilastego-i-kopalin-towarzyszacych-z-czesci-zloza-szkucin","pageId":20115253,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-dotyczace-projektu-dokumentu-pn-strategia-rozwoju-ponadlokalnego-dla-gmin-falkow-radoszyce-i-ruda-maleniecka-do-roku-2030-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko2","pageId":20115498,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojewody-swietokrzyskiego-z-dnia-24-marca-2023-r-w-sprawie-przeprowadzenia-kwalifikacji-wojskowej-na-terenie-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2023-r","pageId":20115623,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.4210.89.2023.IM z dnia 13.04.2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wod-polskich-zarzadu-zlewni-w-piotrkowie-trybunalskim-znak-wazuz34210892023im-z-dnia-13042023-r","pageId":20117289,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-pozwolenia-na-budowe-dotyczacego-realizacji-inwestycji-celu-publicznego-z-zakresu-lacznosci-publicznej","pageId":20117989,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-wszczeciu-postepowania-i-wystapieniu-do-organow-wspoldzialajacych-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsiewziecia-polegajacego-na-budowie-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka","pageId":20120615,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.4210.162.2023.DM z dnia 25.05.2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wod-polskich-zarzad-zlewni-w-piotrkowie-trybunalskim-znak-wazuz342101622023dm-z-dnia-25052023-r","pageId":20124277,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-dotyczace-realizacji-inwestycji-celu-publicznego-z-zakresu-lacznosci-publicznej","pageId":20126499,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-mozliwosci-wypowiedzenia-sie-co-do-zebranych-dowodow-i-materialow-oraz-zgloszonych-zadan-przed-wydaniem-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsiewziecia-polegajacego-na-budowie-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka","pageId":20129899,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsiewziecia-polegajacego-na-budowie-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka","pageId":20134226,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka dotyczące szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-dotyczace-szacowania-strat-spowodowanych-wystapieniem-suszy2","pageId":20135224,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Kola Łowieckiego Nr 2 Zalesie w Końskich.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowania-zbiorowego-kola-lowieckiego-nr-2-zalesie-w-konskich6","pageId":20137981,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Kola Łowieckiego Nr 3 „BUKOWIE” w Końskich.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowania-zbiorowego-kola-lowieckiego-nr-3-bukowie-w-konskich2","pageId":20138669,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-odbieranie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomosci-niezamieszkalych5","pageId":20143380,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Kola Łowieckiego Nr 2 Zalesie w Końskich.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowania-zbiorowego-kola-lowieckiego-nr-2-zalesie-w-konskich7","pageId":20144509,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy, gm. Ruda Maleniecka.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka","pageId":20146420,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Kola Łowieckiego Nr 12 „ISKRA”.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowania-zbiorowego-kola-lowieckiego-nr-12-iskra","pageId":20146760,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 10.10.2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-starosty-koneckiego-z-dnia-10102023-r","pageId":20148405,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-o-terminie-rozpoczecia-i-zakonczenia-oraz-miejscu-polowania-zbiorowego3","pageId":20150223,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV, sieci 15kV, stanowiska słupowego 15kV, sieci kablowej i napowietrznej 0,4kV oraz stanowisk słupowych 0,4kV w ramach zadania: ,,część 4 PBW przebudowy linii nN Cis Budy obw. 1 stacji transformatorowej Cis Budy i bramki odłącznikowej SN (nr 241 w miejscowości Cis g,. Ruda Maleniecka – RE Skarżysko’’","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowa-stacji-transformatorowej-1504-kv-sieci-15kv-stanowiska-slupowego-15kv-sieci-kablowej-i-napowietrznej-04kv-oraz-stanowisk-slupowych-04kv-w-ramach-zadania-czesc-4-pbw-przebudowy-linii-nn-cis-budy-obw-1-stacji-transformatorowej-cis-budy-i-bramki-odlacznikowej-sn-nr-241-w-miejscowosci-cis-g-ruda-maleniecka--re-skarzysko","pageId":20151088,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy, gm. Ruda Maleniecka. \tNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka-na-podstawie-art-53-ust-1-ustawy-z-dnia-27-marca-2003-roku-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-tj-dz-u-z-2023-r-poz-977-ze-zm","pageId":20155009,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 05.12.2023r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-05122023r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-decyzji-dotyczacej-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacego-na-budowie-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka-na-dzialkach-oznaczonych-numerami-ewidencyjnymi","pageId":20157186,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 08.12.2023r. w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu polegającej na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 322 w miejscowości Wyszyna Rudzka.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-08122023r-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialce-nr-322-w-miejscowosci-wyszyna-rudzka","pageId":20157620,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 19.12.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Kołoniec gm. Ruda Maleniecka na działkach oznaczonych numerami: 210, 211, 212","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-19122023-r-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacego-na-budowie-i-rozbudowie-drog-gminnych-w-miejscowosci-koloniec-gm-ruda-maleniecka-na-dzialkach-oznaczonych-numerami-210-211-212","pageId":20159646,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 28.12.2023r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) średniego napięcia 15 kV wraz z budową 6 kontenerowych stacji transformatorowych 15/,4 kV i 4 słupowych stanowisk rozłącznikowych 15kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowościach: Wyszyna Rudzka, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Fałkowska, Kołoniec, Machory, gm. Ruda Maleniecka oraz Zbójno gm. Fałków.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-28122023r-w-sprawie-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-elektroenergetycznej-sieci-kablowej-podziemnej-sredniego-napiecia-15-kv-wraz-z-budowa-6-kontenerowych-stacji-transformatorowych-154-kv-i-4-slupowych-stanowisk-rozlacznikowych-15kv-oraz-budowie-elektroenergetycznej-sieci-kablowej-podziemnej-niskiego-napiecia-04-kv-w-miejscowosciach-wyszyna-rudzka-wyszyna-machorowska-wyszyna-falkowska-koloniec-machory-gm-ruda-maleniecka-oraz-zbojno-gm-falkow","pageId":20160584,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprostowanie obwieszczenia Wójta. Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 02.01.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach i dokumentach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji transformatorowej 15/04 kV, sieci 15kV, stanowiska słupowego 15kV, sieci kablowej i napowietrznej 0,4kV oraz stanowisk słupowych 0,4kV w ramach zadania: ,,część 4 PBW przebudowy linii nN Cis Budy obw. 1 stacji transformatorowej Cis Budy i bramki odłącznikowej SN (nr 241 w miejscowości Cis g,. Ruda Maleniecka – RE Skarżysko’’.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/sprostowanie-obwieszczenia-wojta-obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-02012024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-materialach-i-dokumentach-w-toczacym-sie-postepowaniu-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacego-na-budowie-stacji-transformatorowej-1504-kv-sieci-15kv-stanowiska-slupowego-15kv-sieci-kablowej-i-napowietrznej-04kv-oraz-stanowisk-slupowych-04kv-w-ramach-zadania-czesc-4-pbw-przebudowy-linii-nn-cis-budy-obw-1-stacji-transformatorowej-cis-budy-i-bramki-odlacznikowej-sn-nr-241-w-miejscowosci-cis-g-ruda-maleniecka--re-skarzysko","pageId":20160890,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 09.01.2024 r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr BI.6730.18.2023 z dnia 10.11.2023r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-09012024-r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-postanowienia-dotyczacego-sprostowania-oczywistej-omylki-w-decyzji-nr-bi6730182023-z-dnia-10112023r","pageId":20162357,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojewody-swietokrzyskiego-z-dnia-4-stycznia-2024-r-w-sprawie-przeprowadzenia-kwalifikacji-wojskowej-na-terenie-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2024-r","pageId":20162358,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 22.01.2024 r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawieo wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 322 w miejscowości Wyszyna Rudzka.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-22012024-r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawieo-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialce-nr-322-w-miejscowosci-wyszyna-rudzka","pageId":20164122,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 26.01.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji transformatorowej 15/04 kV, sieci 15kV, stanowiska słupowego 15kV, sieci kablowej i napowietrznej 0,4kV oraz stanowisk słupowych 0,4kV ramach zadania: ,,część 4 PBW przebudowy linii nN Cis Budy obw. 1 stacji transformatorowej Cis Budy i bramki odłącznikowej SN (nr 241 w miejscowości Cis gm. Ruda Maleniecka – RE Skarżysko’’.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-26012024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-decyzji-dotyczacej-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacego-na-budowie-stacji-transformatorowej-1504-kv-sieci-15kv-stanowiska-slupowego-15kv-sieci-kablowej-i-napowietrznej-04kv-oraz-stanowisk-slupowych-04kv-ramach-zadania-czesc-4-pbw-przebudowy-linii-nn-cis-budy-obw-1-stacji-transformatorowej-cis-budy-i-bramki-odlacznikowej-sn-nr-241-w-miejscowosci-cis-gm-ruda-maleniecka--re-skarzysko","pageId":20164955,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 29.01.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 593, 594, 595 w miejscowości Cieklińsko.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-29012024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialkach-nr-593-594-595-w-miejscowosci-cieklinsko","pageId":20165209,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 01.02.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Kołoniec, gm. Ruda Maleniecka na działkach oznaczonych numerami: 210, 211, 212.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-01022024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-i-rozbudowie-drog-gminnych-w-miejscowosci-koloniec-gm-ruda-maleniecka-na-dzialkach-oznaczonych-numerami-210-211-212","pageId":20165703,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 05.02.2024 r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki oznaczonej numerem 1085 położonej w obrębie Koliszowy, gm. Ruda Maleniecka.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-05022024-r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-postanowienia-dotyczacego-zawieszenia-postepowania-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-farmy-fotowoltaicznej-o-mocy-1-mw-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-na-terenie-dzialki-oznaczonej-numerem-1085-polozonej-w-obrebie-koliszowy-gm-ruda-maleniecka","pageId":20166030,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 01.02.2024r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz infrastrukturą techniczną i zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce nr 377 położonej w miejscowości Wyszyna Machorowska.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-01022024r-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-wraz-infrastruktura-techniczna-i-zbiornikiem-na-nieczystosci-ciekle-na-dzialce-nr-377-polozonej-w-miejscowosci-wyszyna-machorowska","pageId":20166814,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 19.02.2024r. W sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 322 w miejscowości Wyszyna Rudzka.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-19022024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialce-nr-322-w-miejscowosci-wyszyna-rudzka","pageId":20168146,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 26.02.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Kołoniec, gm. Ruda Maleniecka na działkach oznaczonych numerami: 210, 211, 212.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-26022024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-i-rozbudowie-drog-gminnych-w-miejscowosci-koloniec-gm-ruda-maleniecka-na-dzialkach-oznaczonych-numerami-210-211-212","pageId":20169199,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2024 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojewody-swietokrzyskiego-z-dnia-23-lutego-2024-r-zmieniajace-obwieszczenie-w-sprawie-przeprowadzenia-kwalifikacji-wojskowej-na-terenie-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2024-r","pageId":20169291,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 29.02.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 344/4 położonej w miejscowości Wyszyna Machorowska.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-29022024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialce-nr-3444-polozonej-w-miejscowosci-wyszyna-machorowska","pageId":20169604,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 05.03.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przyłączy enn, wod-kan, zbiornika na ścieki lub przydomowej oczyszczalni na działce nr 186 położonej w miejscowości Kołoniec.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-05032024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-oraz-przylaczy-enn-wod-kan-zbiornika-na-scieki-lub-przydomowej-oczyszczalni-na-dzialce-nr-186-polozonej-w-miejscowosci-koloniec","pageId":20170468,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 13.03.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu letniskowego jednorodzinnego na działce nr 132 położonej w miejscowości Cis.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-13032024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-domu-letniskowego-jednorodzinnego-na-dzialce-nr-132-polozonej-w-miejscowosci-cis","pageId":20171795,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 18.03.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz infrastrukturą techniczną i zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce nr 377 położonej w miejscowości Wyszyna Machorowska.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-18032024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-wraz-infrastruktura-techniczna-i-zbiornikiem-na-nieczystosci-ciekle-na-dzialce-nr-377-polozonej-w-miejscowosci-wyszyna-machorowska","pageId":20172645,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 22.03.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dokumentach, dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) średniego napięcia 15 kV wraz z budową 6 kontenerowych stacji transformatorowych 15/,4 kV i 4 słupowych stanowisk rozłącznikowych 15kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowościach: Wyszyna Rudzka, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Fałkowska, Kołoniec, Machory, gm. Ruda Maleniecka oraz Zbójno gm. Fałków.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-22032024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dokumentach-dowodach-i-materialach-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-elektroenergetycznej-sieci-kablowej-podziemnej-sredniego-napiecia-15-kv-wraz-z-budowa-6-kontenerowych-stacji-transformatorowych-154-kv-i-4-slupowych-stanowisk-rozlacznikowych-15kv-oraz-budowie-elektroenergetycznej-sieci-kablowej-podziemnej-niskiego-napiecia-04-kv-w-miejscowosciach-wyszyna-rudzka-wyszyna-machorowska-wyszyna-falkowska-koloniec-machory-gm-ruda-maleniecka-oraz-zbojno-gm-falkow","pageId":20173546,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 25 marca 2024 r. zawiadamiające o przystąpieniu do sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Ruda Maleniecka.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-starosty-koneckiego-z-dnia-25-marca-2024-r-zawiadamiajace-o-przystapieniu-do-sporzadzania-uproszczonych-planow-urzadzenia-lasu-oraz-inwentaryzacji-stanu-lasu-dla-lasow-niestanowiacych-wlasnosci-skarbu-panstwa-nalezacych-do-osob-fizycznych-i-wspolnot-gruntowych-polozonych-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka2","pageId":20174483,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 09.04.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zalesieniu gruntów ornych na działce nr 308/7 położonej w miejscowości Dęba Kolonia.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-09042024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-inwestycji-polegajacej-na-zalesieniu-gruntow-ornych-na-dzialce-nr-3087-polozonej-w-miejscowosci-deba-kolonia","pageId":20175811,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 10.04.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz infrastrukturą techniczną i zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce nr 377 położonej w miejscowości Wyszyna Machorowska.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-10042024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-wraz-infrastruktura-techniczna-i-zbiornikiem-na-nieczystosci-ciekle-na-dzialce-nr-377-polozonej-w-miejscowosci-wyszyna-machorowska","pageId":20176224,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 11.04.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 344/4 położonej w miejscowości Wyszyna Machorowska.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-11042024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialce-nr-3444-polozonej-w-miejscowosci-wyszyna-machorowska","pageId":20176225,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zawiadomienie-o-zgromadzeniu-publicznym","pageId":20177567,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 17.04.2024r. w prawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przyłączy enn, wod-kan, zbiornika na ścieki lub przydomowej oczyszczalni na działce nr 186 położonej w miejscowości Kołoniec.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-17042024r-w-prawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-oraz-przylaczy-enn-wod-kan-zbiornika-na-scieki-lub-przydomowej-oczyszczalni-na-dzialce-nr-186-polozonej-w-miejscowosci-koloniec","pageId":20177587,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 17.04.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) średniego napięcia 15 kV wraz z budową 6 kontenerowych stacji transformatorowych 15/,4 kV i 4 słupowych stanowisk rozłącznikowych 15kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowościach: Wyszyna Rudzka, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Fałkowska, Kołoniec, Machory, gm. Ruda Maleniecka oraz Zbójno gm. Fałków.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-17042024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-elektroenergetycznej-sieci-kablowej-podziemnej-sredniego-napiecia-15-kv-wraz-z-budowa-6-kontenerowych-stacji-transformatorowych-154-kv-i-4-slupowych-stanowisk-rozlacznikowych-15kv-oraz-budowie-elektroenergetycznej-sieci-kablowej-podziemnej-niskiego-napiecia-04-kv-w-miejscowosciach-wyszyna-rudzka-wyszyna-machorowska-wyszyna-falkowska-koloniec-machory-gm-ruda-maleniecka-oraz-zbojno-gm-falkow","pageId":20177589,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 06.05.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie domu letniskowego jednorodzinnego na działce nr 132 położonej w miejscowości Cis.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-06052024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-domu-letniskowego-jednorodzinnego-na-dzialce-nr-132-polozonej-w-miejscowosci-cis","pageId":20179717,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 07.05.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz infrastrukturą techniczną i zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce nr 377 położonej w miejscowości Wyszyna Machorowska.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-07052024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zmiany-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-wraz-infrastruktura-techniczna-i-zbiornikiem-na-nieczystosci-ciekle-na-dzialce-nr-377-polozonej-w-miejscowosci-wyszyna-machorowska","pageId":20180293,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 07.05.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr BI.6733.5.2023 z dnia 17.04.2024r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-07052024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-postanowienia-dotyczacego-sprostowania-oczywistej-omylki-w-decyzji-nr-bi673352023-z-dnia-17042024r","pageId":20180298,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 09.05.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 232/2 położonej w miejscowości Młotkowice..","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-09052024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialce-nr-2322-polozonej-w-miejscowosci-mlotkowice","pageId":20180494,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 16.05.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przyłączy enn, wod-kan, zbiornika na ścieki lub przydomowej oczyszczalni na działce nr 186 położonej w miejscowości Kołoniec.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-16052024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-oraz-przylaczy-enn-wod-kan-zbiornika-na-scieki-lub-przydomowej-oczyszczalni-na-dzialce-nr-186-polozonej-w-miejscowosci-koloniec","pageId":20182132,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 16.05.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 344/4 położonej w miejscowości Wyszyna Machorowska.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-16052024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialce-nr-3444-polozonej-w-miejscowosci-wyszyna-machorowska","pageId":20182133,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 17.05.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 593/2, 594/2, 595/2 położonych w miejscowości Cieklińsko.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-17052024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialkach-nr-5932-5942-5952-polozonych-w-miejscowosci-cieklinsko","pageId":20182422,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 17.05.2024r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1544/1, 1474, 1686/2, 1629, 1628, 1308, 1309, 1233, 1234, 1287, 1399, 1310, 1239, 1307, 1255, 1186, 1385, 1383/2 położonych w Koliszowach oraz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1, 245/8 położonych w miejscowości Dęba Kolonia.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-17052024r-zostalo-wszczete-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacego-na-budowie-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka-na-dzialkach-oznaczonych-numerami-ewidencyjnymi-15441-1474-16862-1629-1628-1308-1309-1233-1234-1287-1399-1310-1239-1307-1255-1186-1385-13832-polozonych-w-koliszowach-oraz-na-dzialkach-oznaczonych-numerami-ewidencyjnymi-1-2458-polozonych-w-miejscowosci-deba-kolonia","pageId":20182424,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia z dnia 06.05.2024 r. o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-slupia-z-dnia-06052024-r-o-zawiadomieniu-stron-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20182425,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia z dnia 17.05.2024 r. o zawiadomieniu stron o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnienia .","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-slupia-z-dnia-17052024-r-o-zawiadomieniu-stron-o-przeslaniu-projektu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-do-uzgodnienia-","pageId":20182918,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprostowanie obwieszczenia Wójta Gminy Ruda Maleniecka: Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 17.05.2024r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1544/1, 1474, 1686/2, 1629, 1628, 1308, 1309, 1233, 1234, 1287, 1399, 1310, 1239, 1307, 1255, 1186, 1385, 1383/2, 50/1203 położonych w Koliszowach oraz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1, 245/8 położonych w miejscowości Dęba Kolonia.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/sprostowanie-obwieszczenia-wojta-gminy-ruda-maleniecka-obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-17052024r-zostalo-wszczete-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacego-na-budowie-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka-na-dzialkach-oznaczonych-numerami-ewidencyjnymi-15441-1474-16862-1629-1628-1308-1309-1233-1234-1287-1399-1310-1239-1307-1255-1186-1385-13832-501203-polozonych-w-koliszowach-oraz-na-dzialkach-oznaczonych-numerami-ewidencyjnymi-1-2458-polozonych-w-miejscowosci-deba-kolonia","pageId":20184860,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 03.06.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz infrastrukturą techniczną i zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce nr 377 położonej w miejscowości Wyszyna Machorowska.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-03062024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawie-zmiany-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-wraz-infrastruktura-techniczna-i-zbiornikiem-na-nieczystosci-ciekle-na-dzialce-nr-377-polozonej-w-miejscowosci-wyszyna-machorowska","pageId":20184862,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 04.06.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie domu letniskowego jednorodzinnego na działce nr 132 położonej w miejscowości Cis.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-04062024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-wydaniu-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-domu-letniskowego-jednorodzinnego-na-dzialce-nr-132-polozonej-w-miejscowosci-cis","pageId":20185476,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 11.06.2024r. sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na polegającej na zalesieniu gruntów ornych na działce nr 308/7 położonej w miejscowości Dęba Kolonia.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-11062024r-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-polegajacej-na-zalesieniu-gruntow-ornych-na-dzialce-nr-3087-polozonej-w-miejscowosci-deba-kolonia","pageId":20186779,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia z dnia 10.06.2024 r. o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-slupia-z-dnia-10062024-r-o-zawiadomieniu-stron-o-zakonczeniu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego2","pageId":20188496,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 20.06.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 232/2 położonej w miejscowości Młotkowice.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-20062024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialce-nr-2322-polozonej-w-miejscowosci-mlotkowice","pageId":20189206,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 20.06.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 593/2, 594/2, 595/2 położonej w miejscowości Cieklińsko.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obwieszczenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-z-dn-20062024r-w-sprawie-zawiadomienia-stron-o-zebranych-dowodach-i-materialach-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-na-dzialkach-nr-5932-5942-5952-polozonej-w-miejscowosci-cieklinsko","pageId":20189209,"parentPageId":20041735,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za I kwartał 2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-ruda-maleniecka-za-i-kwartal-2023-r","pageId":20118790,"parentPageId":20118789,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za II kwartał 2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-ruda-maleniecka-za-ii-kwartal-2023-r","pageId":20134269,"parentPageId":20118789,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za III kwartał 2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-ruda-maleniecka-za-iii-kwartal-2023-r","pageId":20150034,"parentPageId":20118789,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za IV kwartał 2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-ruda-maleniecka-za-iv-kwartal-2023-r","pageId":20180306,"parentPageId":20118789,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego rolnikom","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zwrot-podatku-akcyzowego-rolnikom","pageId":20055904,"parentPageId":20008715,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program ochrony środowiska","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/program-ochrony-srodowiska","pageId":20001317,"parentPageId":20041739,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ochrona powietrza","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ochrona-powietrza3","pageId":20059312,"parentPageId":20041739,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program Czyste Powietrze","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/czyste-powietrze","pageId":20086986,"parentPageId":20041739,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/dopuszczalne-poziomy-pol-elektromagnetycznych-w-srodowisku","pageId":20151491,"parentPageId":20041739,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatki","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/podatki2","pageId":20008715,"parentPageId":20008714,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Urząd Stanu Cywilnego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/urzad-stanu-cywilnego5","pageId":20008717,"parentPageId":20008714,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Oświata","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/oswiata4","pageId":20008718,"parentPageId":20008714,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zamówienia usług, dostaw i robót budowlanych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wyszukiwarka-zamowien-publicznych","pageId":20041742,"parentPageId":20041741,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Wykaz zamówień publicznych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wykaz-zamowien-publicznych","pageId":20041743,"parentPageId":20041741,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja z otwarcia ofert","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/informacja-z-otwarcia-ofert","pageId":20041812,"parentPageId":20041741,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gospodarka nieruchomościami","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/gospodarka-nieruchomosciami4","pageId":20041798,"parentPageId":20041741,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych","pageId":20041796,"parentPageId":20041741,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-ochrony-przed-bezdomnymi-zwierzetami-prowadzenia-schronisk-dla-bezdomnych-zwierzat-prowadzenia-grzebowisk-prowadzenia-spalarni-zwlok-zwierzecych-i-ich-czesci","pageId":20097293,"parentPageId":20097292,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/program-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka2","pageId":20116446,"parentPageId":20097292,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wycinka drzew i krzewów","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/wycinka-drzew-i-krzewow2","pageId":20110861,"parentPageId":20110860,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: ds. budownictwa, inwestycji i drogownictwa.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-budownictwo-inwetsycje-drogownictwo","pageId":20059406,"parentPageId":20059405,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: ds. budownictwa, inwestycji i drogownictwa.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-ds-budownictwa-inwestycji-i-drogownictwa2","pageId":20066417,"parentPageId":20059405,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: ds. kadr i zamówień publicznych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-ds-kadr-i-zamowien-publicznych","pageId":20081214,"parentPageId":20059405,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie Malenieckiej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-prezesa-zarzadu-gminnego-zakladu-uslug-komunalnych-w-rudzie-malenieckiej","pageId":20087426,"parentPageId":20059405,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Animator kultury","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko---animator-kultury","pageId":20111342,"parentPageId":20059405,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - ds. rewitalizacji","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko---ds-rewitalizacji","pageId":20112219,"parentPageId":20059405,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - ds. rewitalizacji","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko---ds-rewitalizacji2","pageId":20135822,"parentPageId":20059405,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - ds. zamówień publicznych","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko---ds-zamowien-publicznych","pageId":20162184,"parentPageId":20059405,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zarzadzenie-wojta-gminy-ruda-maleniecka-nr-18204-z-dnia-4-marca-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-publicznych-placowek-oswiatowych-w-rudzie-malenieckiej","pageId":20170048,"parentPageId":20059405,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zakup-sprzetu-i-oprogramowania-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-na-lata-2014-2020","pageId":20073298,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem antywirusowym i zasilacz awaryjny do serwera w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zakup-serwera-wraz-z-systemem-operacyjnym-oraz-oprogramowaniem-antywirusowym-i-zasilacz-awaryjny-do-serwera-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-na-lata-2014-2020","pageId":20073329,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz opracowanie/przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/przeprowadzenie-szkolenia-dla-urzednikow-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-oraz-opracowanieprzeprowadzenie-diagnozy-cyberbezpieczenstwa-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-na-lata-2014-2020","pageId":20073345,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wyszyna Fałkowska w ramach operacji: \"Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska\".","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-przebudowa-budynku-pelniacego-funkcje-kulturalne-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska-w-ramach-operacji-przebudowa-i-zakup-wyposazenia-do-budynku-swietlicy-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska","pageId":20073638,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup węgla – groszku ekologicznego wraz z dostawą na miejsce.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zakup-wegla--groszku-ekologicznego-wraz-z-dostawa-na-miejsce","pageId":20073671,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wyszyna Fałkowska w ramach operacji: „Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-przebudowa-budynku-pelniacego-funkcje-kulturalne-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska-w-ramach-operacji-przebudowa-i-zakup-wyposazenia-do-budynku-swietlicy-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska2","pageId":20076327,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wyszyna Fałkowska w ramach operacji: „Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska”.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-przebudowa-budynku-pelniacego-funkcje-kulturalne-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska-w-ramach-operacji-przebudowa-i-zakup-wyposazenia-do-budynku-swietlicy-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska","pageId":20078553,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cieklińsko","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-pn-budowa-oswietlenia-drogowego-w-miejscowosci-cieklinsko","pageId":20078696,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup sprzętu komputerowego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-sprzetu-komputerowego","pageId":20079912,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-laptopow-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-na-lata-2014-2021","pageId":20082243,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: \"Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia\".","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-przebudowa-drogi-gminnej-nr-370009-t-lipa-gajowka--gajowka-lazy--gajowka-kadlubek-dzialki-nr-553-i-nr-5561-w-miejscowosci-hucisko-na-odcinku-dl-810-m-od-km-2220-do-km-3030--15-m-poszerzenia","pageId":20082520,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego – autoklawu","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-oraz-dostawa-sprzetu-medycznego--autoklawu","pageId":20083560,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: \"Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia\".","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-przebudowa-drogi-gminnej-nr-370009-t-lipa-gajowka--gajowka-lazy--gajowka-kadlubek-dzialki-nr-553-i-nr-5561-w-miejscowosci-hucisko-na-odcinku-dl-810-m-od-km-2220-do-km-3030--15-m-poszerzenia2","pageId":20084274,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-oraz-dostawa-sprzetu-medycznego","pageId":20084293,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego - autoklawu","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-oraz-dostawa-sprzetu-medycznego---autoklawu2","pageId":20084345,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 'Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa\".","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-budowa-placu-zabaw-w-miejscowosci-lipa","pageId":20084709,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: \"Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii do celów oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów administrowanych przez Gminę Ruda Maleniecka\".","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-dostawa-energii-elektrycznej-i-swiadczenie-uslug-dystrybucji-energii-do-celow-oswietlenia-drogowego-oraz-zasilenia-obiektow-administrowanych-przez-gmine-ruda-maleniecka","pageId":20086094,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-oraz-dostawa-sprzetu-medycznego3","pageId":20086096,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka w sezonie 2022/2023”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zimowe-utrzymanie-drog-gminnych-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-w-sezonie-20222023","pageId":20086790,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zabudowa rejestracji – szyba mleczna w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zabudowa-rejestracji--szyba-mleczna-w-publicznym-zakladzie-opieki-zdrowotnej-w-rudzie-malenieckiej","pageId":20087360,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka w sezonie 2022/2023”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zimowe-utrzymanie-drog-gminnych-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-w-sezonie-20222024","pageId":20087927,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Kompleksowa wymiana skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-kompleksowa-wymiana-skrzydel-drzwiowych-z-oscieznicami-w-budynku-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-rudzie-malenieckiej","pageId":20088243,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zabudowa rejestracji – szyba mleczna w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zabudowa-rejestracji--szyba-mleczna-w-publicznym-zakladzie-opieki-zdrowotnej-w-rudzie-malenieckiej3","pageId":20088246,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych odpadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Malenieckiej na 2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-odbior-transport-i-zagospodarowanie-komunalnych-odpadow-sciekowych-z-oczyszczalni-sciekow-w-rudzie-malenieckiej-na-2023-r2","pageId":20088415,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Wykonanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2023 r. i utrzymania ich w należytym stanie technicznym”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-wykonanie-uslugi-w-zakresie-biezacej-konserwacji-urzadzen-oswietlenia-drogowego-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-w-2023-r-i-utrzymania-ich-w-nalezytym-stanie-technicznym","pageId":20091504,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-opracowanie-projektow-decyzji-o-warunkach-zabudowy-oraz-projektow-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dla-terenow-nie-objetych-miejscowymi-planami-zagospodarowania-przestrzennego-w-gminie-ruda-maleniecka","pageId":20093247,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – ETAP I.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pn-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj--etap-i","pageId":20093475,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – ETAP II.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pn-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj--etap-ii","pageId":20093667,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: \"Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka\"","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-dowoz-uczniow-do-placowek-oswiatowych-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka","pageId":20093736,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe znajdujących się na terenie Gminy Ruda Maleniecka oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pn-odbior-transport-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-pochodzacych-z-nieruchomosci-zamieszkalych-domkow-letniskowych-oraz-nieruchomosci-wykorzystywanych-na-cele-rekreacyjno-wypoczynkowe-znajdujacych-sie-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-oraz-z-gminnego-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok","pageId":20094670,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z miejsc użyteczności publicznej, będących w dyspozycji Gminy Ruda Maleniecka w 2023 roku","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-wykonanie-uslugi-w-zakresie-odbioru-transportu-i-zagospodarowania-odpadow-komunalnych-pochodzacych-z-miejsc-uzytecznosci-publicznej-bedacych-w-dyspozycji-gminy-ruda-maleniecka-w-2023-roku","pageId":20097313,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: \"Dostawa lekkiego oleju opałowego do budynku byłej Szkoły Podstawowej w Lipie\"","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-dostawa-lekkiego-oleju-opalowego-do-budynku-bylej-szkoly-podstawowej-w-lipie","pageId":20097772,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa paliwa drzewnego – pelletu do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej i innych budynków administrowanych przez Gminę Ruda Maleniecka”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pn-dostawa-paliwa-drzewnego--pelletu-do-kotlowni-publicznej-szkoly-podstawowej-w-rudzie-malenieckiej-i-innych-budynkow-administrowanych-przez-gmine-ruda-maleniecka","pageId":20097774,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule \"zaprojektuj i wybuduj\" - ETAP I.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj---etap-i","pageId":20100031,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule \"zaprojektuj i wybuduj\" - ETAP II\".","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj---etap-ii2","pageId":20100034,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Dostawa lekkiego oleju opałowego do budynku byłej Szkoły Podstawowej w Lipie, gm. Ruda Maleniecka na 2023 rok.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-dostawa-lekkiego-oleju-opalowego-do-budynku-bylej-szkoly-podstawowej-w-lipie-gm-ruda-maleniecka-na-2023-rok","pageId":20100458,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Dostawa lekkiego oleju opałowego do budynku byłej Szkoły Podstawowej w Lipie, gm. Ruda Maleniecka na 2023 rok.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-dostawa-lekkiego-oleju-opalowego-do-budynku-bylej-szkoly-podstawowej-w-lipie-gm-ruda-maleniecka-na-2023-rok3","pageId":20102007,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule \"zaprojektuj i wybuduj\" - ETAP I.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/ogloszenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pn-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-koliszowy-gm-ruda-maleniecka-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj---etap-i","pageId":20104392,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Wykaszanie terenów zielonych w Gminie Ruda Maleniecka w 2023 roku","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-wykaszanie-terenow-zielonych-w-gminie-ruda-maleniecka-w-2023-roku","pageId":20105835,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-budowa-publicznego-przedszkola-w-miejscowosci-ruda-maleniecka2","pageId":20108001,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia grantowego: „Dostępny Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-realizacja-zadan-w-ramach-przedsiewziecia-grantowego-dostepny-urzad-gminy-w-rudzie-malenieckiej","pageId":20108100,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu sportowego w ramach projektu pn.: Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-dostawa-oraz-montaz-sprzetu-sportowego-w-ramach-projektu-pn-przebudowa-i-zakup-wyposazenia-do-budynku-swietlicy-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska","pageId":20110822,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia grantowego: „Dostępny Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-realizacja-zadan-w-ramach-przedsiewziecia-grantowego-dostepny-urzad-gminy-w-rudzie-malenieckiej3","pageId":20111293,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup węgla – groszku ekologicznego wraz z dostawą na miejsce.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-zakup-wegla--groszku-ekologicznego-wraz-z-dostawa-na-miejsce","pageId":20111699,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup, dostawa oraz montaż mebli w ramach projektu pn.: Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-dostawa-oraz-montaz-mebli-w-ramach-projektu-pn-przebudowa-i-zakup-wyposazenia-do-budynku-swietlicy-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska","pageId":20113917,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w ramach projektu pn.: Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-dostawa-oraz-montaz-sprzetu-agd-i-wyposazenia-kuchni-w-ramach-projektu-pn-przebudowa-i-zakup-wyposazenia-do-budynku-swietlicy-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska","pageId":20117279,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Zakup, dostawa oraz montaż zestawu estradowego z mikrofonami w ramach projektu pn.: Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-dostawa-oraz-montaz-zestawu-estradowego-z-mikrofonami-w-ramach-projektu-pn-przebudowa-i-zakup-wyposazenia-do-budynku-swietlicy-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska3","pageId":20117968,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: \"Wyposażenie budynku Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka\"","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-wyposazenie-budynku-publicznego-przedszkola-w-miejscowosci-ruda-maleniecka","pageId":20118888,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty Realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia grantowego: „Dostępny Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-realizacja-zadan-w-ramach-przedsiewziecia-grantowego-dostepny-urzad-gminy-w-rudzie-malenieckiej","pageId":20119501,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty Zakup, dostawa oraz montaż zestawu estradowego z mikrofonami w ramach projektu pn.: „Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska”.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-zakup-dostawa-oraz-montaz-zestawu-estradowego-z-mikrofonami-w-ramach-projektu-pn-przebudowa-i-zakup-wyposazenia-do-budynku-swietlicy-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska","pageId":20119503,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w ramach projektu pn.: „Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska”.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-zakup-dostawa-oraz-montaz-sprzetu-agd-i-wyposazenia-kuchni-w-ramach-projektu-pn-przebudowa-i-zakup-wyposazenia-do-budynku-swietlicy-w-miejscowosci-wyszyna-falkowska","pageId":20119615,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-modernizacja-oswietlenia-drogowego-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka","pageId":20120568,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2023 roku","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-realizacja-gminnego-programu-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-ruda-maleniecka-w-2023-roku","pageId":20132722,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszanie do złożenia oferty na zadanie: „Zakup węgla – groszku ekologicznego wraz z dostawą na miejsce”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszanie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zakup-wegla--groszku-ekologicznego-wraz-z-dostawa-na-miejsce","pageId":20135809,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia grantowego: „Dostępny Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-realizacja-zadan-w-ramach-przedsiewziecia-grantowego-dostepny-urzad-gminy-w-rudzie-malenieckiej4","pageId":20135811,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zakup w formie leasingu operacyjnego wraz z dostawą wozu asenizacyjnego o pojemności 8000 l.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-cenowej-na-zadanie-zakup-w-formie-leasingu-operacyjnego-wraz-z-dostawa-wozu-asenizacyjnego-o-pojemnosci-8000-l","pageId":20142268,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 370008 T Ruda Maleniecka - Cieklińsko na długości 1800 mb.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-przebudowa-drogi-gminnej-nr-370008-t-ruda-maleniecka---cieklinsko-na-dlugosci-1800-mb","pageId":20143003,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zapraszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka w sezonie 2023/2024”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zapraszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-zimowe-utrzymanie-drog-gminnych-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-w-sezonie-20232024","pageId":20145156,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: \"Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ruda Maleniecka na lata 2024-2025\".","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-zapewnienie-opieki-bezdomnym-zwierzetom-z-terenu-gminy-ruda-maleniecka-na-lata-2024-2025","pageId":20146018,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zapraszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka w sezonie 2023/2024”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zapraszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-zimowe-utrzymanie-drog-gminnych-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-w-sezonie-20232025","pageId":20146524,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych odpadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Malenieckiej na 2024r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-odbior-transport-i-zagospodarowanie-komunalnych-odpadow-sciekowych-z-oczyszczalni-sciekow-w-rudzie-malenieckiej-na-2024r","pageId":20149365,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „Wykonanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2024 r. i utrzymania ich w należytym stanie technicznym”.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-wykonanie-uslugi-w-zakresie-biezacej-konserwacji-urzadzen-oswietlenia-drogowego-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-w-2024-r-i-utrzymania-ich-w-nalezytym-stanie-technicznym2","pageId":20149367,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ruda Maleniecka na lata 2024-2025.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-zapewnienie-opieki-bezdomnym-zwierzetom-z-terenu-gminy-ruda-maleniecka-na-lata-2024-2025","pageId":20153210,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ruda Maleniecka oraz jednostek organizacyjnych gminy” – Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-kompleksowa-obsluga-bankowa-budzetu-gminy-ruda-maleniecka-oraz-jednostek-organizacyjnych-gminy--zaproszenie-do-zlozenia-oferty-wraz-z-zalacznikami-nr-1-2-i-3","pageId":20155388,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ruda Maleniecka”.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-opracowanie-projektow-decyzji-o-warunkach-zabudowy-oraz-projektow-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dla-terenow-nie-objetych-miejscowymi-planami-zagospodarowania-przestrzennego-w-gminie-ruda-maleniecka","pageId":20155559,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: Wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z miejsc użyteczności publicznej, będących w dyspozycji Gminy Ruda Maleniecka w 2024 roku","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-wykonanie-uslugi-w-zakresie-odbioru-transportu-i-zagospodarowania-odpadow-komunalnych-pochodzacych-z-miejsc-uzytecznosci-publicznej-bedacych-w-dyspozycji-gminy-ruda-maleniecka-w-2024-roku2","pageId":20156512,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: \"Dostawa lekkiego oleju opałowego do budynku byłej Szkoły Podstawowej w Lipie, gm. Ruda Maleniecka na 2024 rok\".","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-dostawa-lekkiego-oleju-opalowego-do-budynku-bylej-szkoly-podstawowej-w-lipie-gm-ruda-maleniecka-na-2024-rok","pageId":20165970,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „Wykaszanie terenów zielonych w Gminie Ruda Maleniecka w 2024 roku”","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-wykaszanie-terenow-zielonych-w-gminie-ruda-maleniecka-w-2024-roku","pageId":20166272,"parentPageId":20041742,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Okresowa ocena jakości wody dla wodociągu Dęba za 2022 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/okresowa-ocena-jakosci-wody-dla-wodociagu-deba-za-2022-r","pageId":20112200,"parentPageId":20058482,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Okresowa ocena jakości wody dla wodociągu Wyszyna Fałkowska za 2022 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/okresowa-ocena-jakosci-wody-dla-wodociagu-wyszyna-falkowska-za-2022-r","pageId":20112201,"parentPageId":20058482,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obszarowa Ocena Jakości Wody na terenie Gminy Ruda Maleniecka za 2022 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obszarowa-ocena-jakosci-wody-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-za-2022-r","pageId":20114677,"parentPageId":20058482,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obszarowa ocena jakości wody dla wodociągu Wyszyna Fałkowska za 2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obszarowa-ocene-jakosci-wody-dla-wodociagu-wyszyna-falkowska-za-2023-r","pageId":20173879,"parentPageId":20058482,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obszarowa ocena jakości wody dla wodociągu Dęba za 2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obszarowa-ocena-jakosci-wody-dla-wodociagu-deba-za-2023-r","pageId":20173880,"parentPageId":20058482,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obszarowa ocena jakości wody na terenie Gminy Ruda Maleniecka za 2023 r.","url":"/web/gmina-ruda-maleniecka/obszarowa-ocena-jakosci-wody-na-terenie-gminy-ruda-maleniecka-za-2023-r2","pageId":20176357,"parentPageId":20058482,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Fałkó