W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja 7

Grafika przedstawia logotypy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania U Źródeł, Leader oraz programu rozwoju obszarów wielskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany w miejscowości Dęba oraz montaż ogrodzenia boiska w miejscowości Kołoniec” mająca na celu stworzenie u źródeł możliwości rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańcówwspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem planowanej operacji jest wsparcie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców, ponieważ wybudowana w ramach projektu infrastruktura, przyczyni się m.in. do pobudzenia poziomu aktywności lokalnej. Z powstałej altany w miejscowości Dęba oraz ogrodzenia boiska w miejscowości Kołoniec będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy,  co wpłynie na  rozwój regionu oraz  przyczyni się do integracji społeczności lokalnej i promocji regionu. Realizacja tej inwestycji pozwoli, choć w części zaspokoić potrzeby rekreacyjne i sportowe mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży.  
W ramach projektu wybudowana zostanie altana w miejscowości Dęba oraz zamontowane zostanie ogrodzenie na boisku w miejscowości Kołoniec. 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 105 700,00 zł
Beneficjent: Stowarzyszenie „Królewski Karp”

 

{"register":{"columns":[]}}