W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia".

  • Status zamówienia: Anulowane
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00311736/01
  • Data rozpoczęcia: 19.08.2022
  • Data zakończenia: 05.09.2022 10:00
  • Jednostka publikująca:Gmina Ruda Maleniecka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.13MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
SWZ
SWZ.docx 0.07MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Formularz ofertowy
Załacznik​_Nr​_1​_-​_Formularz​_ofertowy.docx 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik​_Nr​_2​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załacznik​_Nr​_3​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_do​_wykluczenia.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załacznik​_Nr​_4​_-​_Ośwaidczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Wykaz robót budowlanych
Załacznik​_Nr​_5​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_6​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów
Załacznik​_Nr​_7​_-​_Zobowiązanie​_podmiotu​_do​_udostępienia​_zasobów.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Projekt umowy
Załącznik​_Nr​_8​_-​_Projekt​_Umowy.docx 0.07MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ.pdf 0.09MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ.pdf 1.47MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Załącznik nr 11 do SWZ
Załącznik​_Nr​_11​_do​_SWZ.pdf 0.42MB Data dodania załącznika: 2022-08-19
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_droga​_Lipa​_Gajówka.pdf 0.10MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Unieważnienie postepowania
Uniewaznienie​_postepowania.pdf 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.08.2022 13:30 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Orman
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia". 3.0 07.09.2022 12:32 Mateusz Kuleta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia". 2.0 07.09.2022 08:02 Mateusz Kuleta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia". 1.0 19.08.2022 13:30 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}