W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Diagnoza strategiczna

Grafika przedstawia Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej wraz z Centrum Kultury z lotu ptaka. Dołączony do grafiki został opis Informacja wraz z logotypem z literką "i" w kole. Na grafice znajduje się również herb Gminy Ruda Maleniecka.

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce, Ruda Maleniecka do roku 2030

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 2 lutego 2022 do dnia
16 lutego 2022r.

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy lub wysyłać e-mailem do: wioleta.wrzecionowska@rudamaleniecka.pl lub gmina.falkow@wp.pl lub krzysztof.basiak@radoszyce.pl lub biuro@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce, Ruda Maleniecka do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

Materiały

Formularz uwag
FORMULARZ​_UWAG​_-​_DIAGNOZA.doc 0.06MB
Diagnoza
DIAGNOZA​_31012022.doc 8.96MB
{"register":{"columns":[]}}