W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020”

Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa

Na grafice 3 logotypy - rybactwo i morze, logotyp urzędu gminy w Rudzie Malenieckiej oraz logotyp Unii Europejskich Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Ruda Maleniecka, dn. 24.06.2022 r.

W dniu 24.06.2022 r. podpisana została między Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Ruda Maleniecka umowa o dofinansowanie nr 00111-6523.2-SW1310150/22 dla realizacji operacji pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa”.  

W ramach operacji przewiduje się budowę placu zabaw w miejscowości Lipa, w skład którego zaliczać się będą: 

  • Obiekty małej architektury,
  • Ogrodzenie,
  • Dojścia utwardzone (utwardzenia terenu). 

Projekt kierowany jest do zbiorowości lokalnej – będą mogli z niej korzystać mieszkańcy miejscowości Lipa, mieszkańcy całej Gminy Ruda Maleniecka oraz turyści. Nowopowstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, będą mogli z niej korzystać osoby bez względu na wiek. 

Celem planowanej do realizacji operacji jest: zwiększenie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lipa.
Koszty kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach operacji:  116 297,82 zł 

Wnioskowana kwota pomocy: 98 853,00 zł, w tym:

- Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR): 84 025,05 zł

- Publiczne środki krajowe (wkład krajowy): 14 827,95 zł

Planowana data zakończenia realizacji operacji/etapu operacji: 07/2023

Operacja wpisuje się: w cele i przedsięwzięcie zawarte w LSR Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania. 

Wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych.  

Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka 
 

Materiały

Informacja
Na​_stronę​_PO​_Rybactwo​_i​_Morze​_-​_plac​_zabaw​_w​_Lipie.pdf 0.16MB

Zdjęcia (13)

{"register":{"columns":[]}}