W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ważna informacja dla osób ubiegających się o laptopy dla rodzin PPGR

Grafika przedstawia Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej wraz z Centrum Kultury z lotu ptaka. Dołączony do grafiki został opis Informacja wraz z logotypem z literką "i" w kole. Na grafice znajduje się również herb Gminy Ruda Maleniecka.

Operator programu Cyfrowa Polska zaostrzył wymagania związane z ubieganiem się o dofinansowanie na komputery dla środowisk PPGR. W związku ze zmianami wytycznych Konkursu Grantowego „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” informujemy, że w celu weryfikacji poprawności złożonych wniosków osoby, które złożyły oświadczenia zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:
•    Potwierdzenie faktu pracowania w PGR członka rodziny (np. kopia świadectwa pracy, umowy o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa z adnotacją o pracy, ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie),
•    Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej dziecka wskazanego w oświadczeniu z byłym pracownikiem PPGR (np. akt urodzenia, akt małżeństwa i inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo),
•    Przypominamy, że w złożonym wniosku był zapis dotyczący nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy. Prosimy o ponowną weryfikację, jeżeli dziecko otrzymało sprzęt lub dofinansowanie (również użyczenie) nie można ponownie ubiegać się o udział w Programie Granty PPGR.
Konieczność uzupełnienia powyższych danych wynika z przesłanych przez Operatora programu Cyfrowa Polska uzupełnień do złożonego przez Gminę Fałków wniosku o dofinansowanie zakupu laptopów.
Załączniki należy przekazywać do Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej - Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2021r 
Osoby, które załączyły do wniosku dokumenty potwierdzające zatrudnienie nie mają ponownego obowiązku składania wyżej wymienionych dokumentów.
WAŻNE! Zgodnie z informacją Komisji Przyznającej Granty wszystkie osoby, którym nie uda się potwierdzić powyższych informacji nie będą uprawnione do ubiegania się o granty.

 

{"register":{"columns":[]}}