W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji dot. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ruda Maleniecka

Grafika przedstawiająca informację

W dniu 15 lipca 2022 r. pomiędzy Gminą Ruda Maleniecka, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie doszło do podpisania porozumienia dotyczącego współpracy na rzecz realizacji celów projektu pn.: „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie
zlewni Pilicy”.

Dzięki staraniom pracowników Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej z Wójtem Gminy Leszkiem Kucą na czele, w ramach podpisanego porozumienia wykonany zostanie projekt budowlano-wykonawczy dotyczący rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ruda Maleniecka. Planowana dokumentacja dotyczyć będzie zachodniej części Gminy z centralnym uwzględnieniem miejscowości Lipa. Wysokość wskazanego w porozumieniu dofinansowania wynosi 100 000,00 zł. Interesariusze projektu współdziałają w zakresie realizacji jego działań na obszarach gmin położonych w zlewni Pilicy, dla których nie wyznaczono aglomeracji w rozumieniu dyrektywy ściekowej. Zawarte porozumienie ma przyczynić się do poprawy jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy oraz ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, w tym poprzez opracowanie dokumentacji dla
rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na rozpoczęcie kolejnego etapu kanalizowania gminy, który jest sukcesywnie realizowany dzięki wszechstronnym staraniom tutejszych samorządowców. 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}