W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Informacja 5

Grafika przedstawia logotypy: Flagę Unii Europejskiej, Logo Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej oraz logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy”

mająca na celu poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz lokalny rozwój miejscowości Koliszowy   

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonane zostanie ok. 8,6 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (sieci kanalizacji sanitarnej podłączonej do oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej). Inwestycja zostanie wykonana w dwóch etapach.

Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz lokalny rozwój miejscowości Koliszowy. 

Budowa kanalizacji wpłynie na polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu i będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej.

Koszty całkowite ogółem: 5 072 000,00 zł,

Koszty kwalifikowalne: 3 000 000,00 zł,

Wnioskowana kwota pomocy: 3 000 000,00 zł

Materiały

Plakat informacyjny
Załącznik​_Plakat​_-​_kanalizacja.pdf 0.17MB
Informacja
Załącznik​_Informacja(1).docx 0.10MB
Informacja 6

Grafika przedstawia logotypy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "U Źródeł", Leader oraz programu rozwoju obszarów wielskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lipa”
mająca na celu stworzenie u źródeł możliwości rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem planowanej operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie aktywnej strefy spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie infrastruktury rekreacyjnej – budowę placu zabaw w miejscowości Lipa. Realizacja powyższej inwestycji wpłynie na poprawę integracji na obszarach wiejskich i promocji regionu, zaspokajając tym samym potrzeby rekreacyjne społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

W ramach projektu wybudowany zostanie plac zabaw, w skład którego wliczają się następujące urządzenia:

  • Baszta (imitacja zamku) w ilości 1 szt., Bębny w ilości 1 szt., Dzwonki w ilości 1 szt., Liczydło w ilości 1 szt., Bujak sprężynowy w ilości 1 szt., Bujak sprężynowy (AUTO) w ilości 1 szt., Huśtawka 2+2 w ilości 1 szt., Ścieżka zdrowia (tor przeszkód) w ilości 1 szt., Trampolina (średnica 100 cm) w ilości 1 szt., Karuzela w ilości 1 szt., Bocianie gniazdo w ilości 1 szt., Kosz na odpady segregowane w ilości 2 szt. (kpl.), Ławostół drewniany w ilości 2 szt., Ławka w ilości 4 szt.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 108 300,00 zł
Beneficjent: Stowarzyszenie „Królewski Karp”
 

Informacja 7

Grafika przedstawia logotypy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania U Źródeł, Leader oraz programu rozwoju obszarów wielskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany w miejscowości Dęba oraz montaż ogrodzenia boiska w miejscowości Kołoniec” mająca na celu stworzenie u źródeł możliwości rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańcówwspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem planowanej operacji jest wsparcie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców, ponieważ wybudowana w ramach projektu infrastruktura, przyczyni się m.in. do pobudzenia poziomu aktywności lokalnej. Z powstałej altany w miejscowości Dęba oraz ogrodzenia boiska w miejscowości Kołoniec będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy,  co wpłynie na  rozwój regionu oraz  przyczyni się do integracji społeczności lokalnej i promocji regionu. Realizacja tej inwestycji pozwoli, choć w części zaspokoić potrzeby rekreacyjne i sportowe mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży.  
W ramach projektu wybudowana zostanie altana w miejscowości Dęba oraz zamontowane zostanie ogrodzenie na boisku w miejscowości Kołoniec. 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 105 700,00 zł
Beneficjent: Stowarzyszenie „Królewski Karp”

 

{"register":{"columns":[]}}