W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wyszyna Fałkowska w ramach operacji: "Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska".

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00178366/01
  • Data rozpoczęcia: 26.05.2022
  • Data zakończenia: 13.06.2022 10:00
  • Jednostka publikująca:Gmina Ruda Maleniecka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia:Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a984bfc-dcbb-11ec-9a86-f6f4c648a056

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.13MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Specyfikacja Warunków Zamówienia
SWZ.docx 0.26MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Formularz ofertowy
Załacznik​_Nr​_1​_-​_Formularz​_ofertowy.docx 0.22MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik​_Nr​_2​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków.docx 0.22MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik​_Nr​_3​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_do​_wykluczenia.docx 0.22MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załacznik​_Nr​_4​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.22MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Wykaz robót budowlanych
Załacznik​_Nr​_5​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.docx 0.22MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_6​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.22MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
Załącznik​_Nr​_7​_-​_Zobowiązanie​_do​_oddania​_do​_dyspozycji​_Wykonawcy​_niezbędnych​_zasobów.docx 0.22MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Projekt Umowy
Załącznik​_Nr​_8​_-​_Projekt​_Umowy.docx 0.25MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Przedmiar robót
Załacznik​_Nr​_9​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.81MB Data dodania załącznika: 2022-05-26
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uniewaznienie​_postępowania.pdf 0.09MB Data dodania załącznika: 2022-06-13
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.05.2022 21:39 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Orman
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wyszyna Fałkowska w ramach operacji: "Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska". 2.0 13.06.2022 13:30 Mateusz Kuleta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wyszyna Fałkowska w ramach operacji: "Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska". 1.0 26.05.2022 21:39 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}