W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestr instytucji kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ruda Maleniecka, jest prowadzony zgodnie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury dla których organizatorem jest Gmina Ruda Maleniecka. Dla każdej instytucji prowadzona jest odrębna księga rejestrowa. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ruda Maleniecka. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowane instytucji kultury. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Materiały

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - aktualizacja 15.05.2023 r.
aktualizacja​_-Księga​_Rejestrowa​_Instytucji​_Kultury.pdf 0.16MB
aktualizacja - Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
aktualizacja​_-Księga​_Rejestrowa​_Instytucji​_Kultury​_-​_22042024.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.06.2022 12:53 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Bajor
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr instytucji kultury 3.0 22.04.2024 12:14 Mateusz Kuleta
Rejestr instytucji kultury 2.0 15.05.2023 15:23 Mateusz Kuleta
Rejestr instytucji kultury 1.0 01.06.2022 12:53 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}