W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 'Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa".

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00341194/01
  • Data zakończenia: 27.09.2022 10:00
  • Jednostka publikująca:Gmina Ruda Maleniecka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy

Materiały

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_(3).pdf 0.13MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
SWZ
SWZ​_(2).docx 0.65MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Formularz ofertowy
Załacznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_ofertowy.docx 0.33MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załacznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków.docx 0.32MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załacznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_niepodleganiu​_wykluczeniu.docx 0.32MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.32MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.docx 0.32MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.32MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Zobowiązanie podmiotu do udostepnienia swoich zasobów
Załacznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Zobowiazanie​_podmiotu​_do​_udostepnienia​_swoich​_zasobów.docx 0.32MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Projekt umowy Gmina
Załącznik​_Nr​_8A​_-​_Projekt​_Umowy​_Gmina.docx 0.30MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Projekt Umowy Stowarzyszenie
Załącznik​_Nr​_8B​_-​_Projekt​_Umowy​_Stowarzyszenie.doc 0.33MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Przedmiar robót zadanie Nr 1
Załącznik​_Nr​_9A​_-​_Przedmiar​_robót​_zadanie​_Nr​_1.pdf 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Przedmiar robót zadanie Nr 2
Załącznik​_Nr​_9B​_-​_Przedmiar​_robót​_zadanie​_Nr​_2.pdf 0.06MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Projekt zagospodarowania terenu działki dla zadania 1
Załącznik​_Nr​_10A​_-​_Projekt​_zagospodarowania​_terenu​_działki​_dla​_zadania​_1.pdf 1.08MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Projekt zagospodarowania terenu działki dla zadania 2
Załącznik​_10B​_-​_Projekt​_zagospodarowania​_terenu​_działki​_dla​_zadania​_2.pdf 1.16MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Załącznik graficzny
Załącznik​_11​_-​_Załącznik​_graficzny.pdf 0.31MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Wzór porozumienia
Załącznik​_12​_do​_SWZ​_-​_Wzór​_porozumienia.pdf 0.09MB Data dodania załącznika: 2022-09-09
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.10MB Data dodania załącznika: 2022-10-10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja​_-​_Plac​_zabaw.pdf 0.12MB Data dodania załącznika: 2022-10-21
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.09.2022 16:57 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Orman
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 'Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa". 3.0 21.10.2022 14:54 Mateusz Kuleta
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 'Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa". 2.0 10.10.2022 14:12 Mateusz Kuleta
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 'Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa". 1.0 09.09.2022 16:57 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}