W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP I.

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00060100/01
  • Data rozpoczęcia: 27.01.2023
  • Data zakończenia: 13.02.2023 10:00
  • Jednostka publikująca:Gmina Ruda Maleniecka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_(5).pdf 0.14MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
SWZ
SWZ​_(5).docx 0.33MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik Nr 1A - Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik​_Nr​_1A​_-​_Program​_Funkcjonalno-Użytkowy​_(2).pdf 0.39MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik Nr 1B - Koncepcja (mapa)
Załącznik​_Nr​_1B​_-​_Koncepcja​_(mapa)​_(1).pdf 1.84MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik Nr 1C - Koncepcja (część opisowa)
Załacznik​_Nr​_1C​_-​_Koncepcja​_(część​_opisowa)​_(2).pdf 0.51MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_2​_-​_Formularz​_ofertowy​_(1).docx 0.29MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załacznik​_Nr​_3​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.28MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załacznik​_Nr​_4​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_do​_wykluczenia​_z​_postępowania.docx 0.28MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik​_Nr​_5​_-​_Zobowiązanie​_podmiotu​_udostępniającego​_zasoby​_(1).docx 0.28MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załacznik​_Nr​_6​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej​_(1).docx 0.28MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik Nr 7A - Wykaz wykonanych usług
Załacznik​_Nr​_7A​_-​_Wykaz​_wykonanych​_usług​_(2).docx 0.28MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik 7B - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_7B​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.docx 0.28MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik 8 - Wykaz osób
Załącznik​_8​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.28MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Załącznik Nr 9 - Projekt umowy
Załacznik​_Nr​_9​_-​_Projekt​_umowy​_(1).docx 0.33MB Data dodania załącznika: 2023-01-27
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.19MB Data dodania załącznika: 2023-02-16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
INFORMACJA​_o​_wyborze​_oferty​_(3).pdf 0.08MB Data dodania załącznika: 2023-02-27
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.01.2023 11:30 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Orman
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP I. 3.0 27.02.2023 07:31 Mateusz Kuleta
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP I. 2.0 16.02.2023 22:23 Mateusz Kuleta
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP I. 1.0 27.01.2023 11:30 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}