W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zjazd Gminny Związku OSP RP

Grafika przedstawia Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej wraz z Centrum Kultury z lotu ptaka. Dołączony do grafiki został opis Informacja wraz z logotypem z literką "i" w kole. Na grafice znajduje się również herb Gminy Ruda Maleniecka.

W dniu 29 października br. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Rudzie Malenieckiej  odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP. W Zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ruda Maleniecka oraz zaproszeni goście:

- Pan Mirosław Pawlak - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Świętokrzyskiego;
- Pan Marek Kowalczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Końskich;
- Pan Jerzy Rąbalski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP;
- Pan Tadeusz Nowakowski - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy w celu uczczenia pamięci strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę, a następnie wysłuchano hymnu ZOSP RP, po czym zebrani przystąpili do realizacji porządku obrad.

Celem Zjazdu było podsumowanie pięcioletniej działalności Oddziału Gminnego Związku OSP RP, wybranie nowych przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz podjęcie zadań na najbliższą kadencję. Jednogłośnie również zostało przyjęte absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Skład nowo wybranego Zarządu przedstawia się następująco:

Prezesem Zarządu Gminnego OSP RP w Rudzie Malenieckiej został:  Druh Leszek Kuca

Wiceprezesi: Druh Gerard Pachuc, Druh Piotr Tarasiński

Komendant Gminny – Druh Radosław Kwiecień

Sekretarz – Druh Jakub Batóg

Skarbnik – Druh Grzegorz Błachowicz

Członek Prezydium – Druh Bartosz Soboń

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP to:

  1. Druh Leszek Kuca

  2. Druh Gerard Pachuc

  3. Druh Piotr Tarasiński

  4. Druh Radosław Kwiecień

Przedstawicielami do władz Zarządu Powiatowego zostali:

1. Druh Leszek Kuca
2
. Druh Gerard Pachuc
3
. Druh Piotr Tarasiński

W imieniu nowo wybranego Zarządu - Prezes Leszek Kuca podziękował za zaufanie
i wybór oraz zobowiązał się do kontynuacji działań służących poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy i współpracy ze wszystkimi jednostkami OSP, Zarządem Powiatowym OSP. Szczególnie podziękował strażakom ochotnikom za zaangażowanie i codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Głos zabrali również  zaproszeni goście przybyli na zjazd, którzy w ciepłych słowach wyrazili podziękowanie i szacunek, gratulując dotychczasowej działalności obecnemu zarządowi zaś nowo wybranemu życzyli wytrwałości i powodzenia w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów, wyrażając nadzieję na dalszą, owocną współpracę.


 

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}