W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia".

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00334740/01
  • Data rozpoczęcia: 06.09.2022
  • Data zakończenia: 21.09.2022 10:00
  • Jednostka publikująca:Gmina Ruda Maleniecka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o dzieleniu zamówienia
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_(1).pdf 0.13MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
SWZ
SWZ​_(1).docx 0.07MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_ofertowy.docx 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załacznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_do​_wykluczenia.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Wzór zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby
Załacznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-Wzór​_zobowiazania​_podmiotu​_udostepniającego​_zasoby.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Projekt Umowy
Załącznik​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_Umowy.docx 0.06MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.09MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Szczegółowa​_Specyfikacja​_Techniczna.pdf 1.47MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Załącznik graficzny
Załącznik​_Nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Załącznik​_graficzny.pdf 0.42MB Data dodania załącznika: 2022-09-07
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_droga​_Lipa​_Gajówka.pdf 0.10MB Data dodania załącznika: 2022-09-21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
INFORMACJA​_o​_wyborze​_oferty​_-​_Droga​_Lipa​_Gajówka.pdf 0.11MB Data dodania załącznika: 2022-09-26
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.09.2022 08:15 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Orman
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia". 5.0 26.09.2022 14:11 Mateusz Kuleta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia". 4.0 26.09.2022 14:11 Mateusz Kuleta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia". 3.0 21.09.2022 13:31 Mateusz Kuleta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia". 2.0 09.09.2022 16:57 Mateusz Kuleta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370009 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działki nr 553 i nr 556/1 w miejscowości Hucisko) na odcinku dł. 810 m (od km 2+220 do km 3+030) + 15 m² poszerzenia". 1.0 07.09.2022 08:15 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}