W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – ETAP II.

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00434235/01
  • Data rozpoczęcia: 10.11.2022
  • Data zakończenia: 28.11.2022 12:00
  • Jednostka publikująca:Gmina Ruda Maleniecka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_(1).pdf 0.14MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
SWZ
SWZ​_(1).docx 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik​_Nr​_1​_-​_Program​_Funkcjonalno-Użytkowy.pdf 0.39MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_2​_-​_Formularz​_ofertowy.docx 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Zalacznik​_Nr​_3​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik​_Nr​_4​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_do​_wykluczenia.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik​_Nr​_5​_-​_Zobowiązanie​_podmiotu​_udostępniającego​_zasoby.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_6​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Wykaz wykonanych usług
Załącznik​_Nr​_7A​_-​_Wykaz​_wykonanych​_usług.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_7B​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załacznik​_Nr​_8​_-​_Wykaz​_osób​_skierowanych​_do​_realizacji​_zamówienia.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Projekt Umowy
Załącznik​_Nr​_9​_-​_Projekt​_Umowy.docx 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-11-17
Informacja o wyborze oferty
INFORMACJA​_-​_Kanalizacja​_II​_Koliszowy.pdf 0.11MB Data dodania załącznika: 2023-01-25
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.11.2022 14:28 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Orman
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – ETAP II. 2.0 25.01.2023 10:40 Mateusz Kuleta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – ETAP II. 1.0 17.11.2022 14:28 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}