W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje dotyczące regulacji wynikających z tzw. „uchwały antysmogowej”

Grafika przedstawiająca informację

W związku z kończącym się sezonem grzewczym uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Ruda Maleniecka, że na obszarze Województwa Świętokrzyskiego obowiązuje Uchwała Nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwała antysmogowa”.

Uchwała wprowadziła ograniczenia w zakresie jakości stosowanych paliw oraz użytkowanych pieców. Wskazuje też  następujący harmonogram obowiązujących zakazów:

  • od 1 lipca 2021 r. NIE WOLNO spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj. mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
  • od 1 lipca 2023 roku,  NIE WOLNO użytkować kotłów klasy 1 i 2 (według normy pn-en 303-5:2012) oraz pozaklasowych;
  • OD 1 LIPCA 2024 ROKU, NIE WOLNO UŻYTKOWAĆ KOTŁÓW POSIADAJĄCYCH KLASĘ   3 i 4;
  • od 1 lipca 2026 roku NIE WOLNO użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
  • od 1 lipca 2026 roku WOLNO użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stale (dyrektywa unijna, która określa normy emisji zanieczyszczeń dla urządzeń grzewczych).

Od 1 lipca 2026 roku na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, bądź niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło z sieci miejskiej, kotły na gaz lub olej opałowy, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości podłączenia budynku do sieci miejskiej, bądź sieci gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw stałych w kotłach spełniających wymagania ekoprojektu, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stale.

Przypominamy, jednocześnie o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i  źródeł spalania paliw, jeżeli  nastapiła zmiana źródła ciepła (CEEB).
https://zone.gunb.gov.pl/node/96
https://zone.gunb.gov.pl/pl/search/node?keys=Deklaracja+A

Ponadto w Urzędzie Gminy w Ruda Maleniecka znajduje się punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”, w którym udzielane są informacje na temat programów wsparcia oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków.

Link do informacji odnośnie Programu „Czyste Powietrze”:
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-ruda-maleniecka/czyste-powietrze

Link do uchwały Nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwała antysmogowa”:
https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-o-przyjeciu-przez-sejmik-wojewodztwa-swietokrzyskiego-uchwaly-nr-xxii-292-20-w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojewodztwa-swietokrzyskiego-ograniczen/

Wszelkie informacje i materiały edukacyjne można przeczytać na stronie: powietrze.swietokrzyskie.pro
W przypadku wszelkich  pytań dotyczących „Uchwały antysmogowej” mieszkańcy mogą kierować na adres mailowy: powietrze@sejmik.kielce.pl

{"register":{"columns":[]}}