W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe znajdujących się na terenie Gminy Ruda Maleniecka oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

  • Numer zamówienia:2022/BZP 00453517/01
  • Data rozpoczęcia: 23.11.2022
  • Data zakończenia: 01.12.2022 10:00
  • Jednostka publikująca:Gmina Ruda Maleniecka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_(2).pdf 0.14MB Data dodania załącznika: 2022-11-24
SWZ
SWZ​_(1).docx 0.12MB Data dodania załącznika: 2022-11-24
Formularz Ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_-​_Formularz​_Ofertowy​_(1).docx 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-11-24
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_2​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-11-24
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załacznik​_Nr​_3​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_do​_wykluczenia.docx 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-11-24
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załacznik​_Nr​_4​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-11-24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby
Załacznik​_Nr​_5​_-​_Zobowiązanie​_podmiotu​_udostępniającego​_swoje​_zasoby.docx 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-11-24
Wykaz wykonanych usług
Załącznik​_Nr​_6​_-​_Wykaz​_wykonanych​_usług.docx 0.16MB Data dodania załącznika: 2022-11-24
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Załacznik​_Nr​_7​_-​_Wykaz​_narzędzi,​_wyposazenia​_zakładu​_i​_urządzeń​_technicznych.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-11-24
Projekt umowy
Załącznik​_Nr​_8​_-​_Projekt​_umowy.docx 0.05MB Data dodania załącznika: 2022-11-24
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.10MB Data dodania załącznika: 2022-12-05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja​_o​_wyborze​_oferty​_(2).pdf 0.11MB Data dodania załącznika: 2022-12-08
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 08:18 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Orman
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe znajdujących się na terenie Gminy Ruda Maleniecka oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 3.0 08.12.2022 07:59 Mateusz Kuleta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe znajdujących się na terenie Gminy Ruda Maleniecka oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 2.0 05.12.2022 13:54 Mateusz Kuleta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe znajdujących się na terenie Gminy Ruda Maleniecka oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 1.0 24.11.2022 08:18 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}