W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP II".

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00524285/01
  • Data rozpoczęcia: 30.12.2022
  • Data zakończenia: 16.01.2023 12:00
  • Jednostka publikująca:Gmina Ruda Maleniecka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia:Identyfikator postępowania zamieszczonego na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl: ddcd9907-bcc7-4d34-896c-5d768b93e0a6

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_(3).pdf 0.14MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
SWZ
SWZ​_(3).docx 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 1A - Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik​_Nr​_1A​_-​_Program​_Funkcjonalno-Użytkowy.pdf 0.39MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 1B - Koncepcja (mapa)
Załacznik​_Nr​_1B​_-​_Koncepcja​_(mapa).pdf 1.94MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 1C - Koncepcja (część opisowa)
Załacznik​_Nr​_1C​_-​_Koncepcja​_(część​_opisowa).pdf 0.51MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_2​_-​_Formularz​_ofertowy.docx 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik​_Nr​_4​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_do​_wykluczenia​_z​_postępowania.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik​_Nr​_5​_-​_Zobowiązanie​_podmiotu​_udostępniającego​_zasoby.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_6​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej​_(1).docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 7A - Wykaz wykonanych usług
Załacznik​_Nr​_7A​_-​_Wykaz​_wykonanych​_usług.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 7B - Wykaz robót budowlanych
Załacznik​_Nr​_7B​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 8 - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_8​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Załącznik Nr 9 - Projekt Umowy
Załacznik​_Nr​_9​_-​_Projekt​_Umowy.docx 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-12-30
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_(3).pdf 0.10MB Data dodania załącznika: 2023-01-16
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.12.2022 12:23 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Orman
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP II". 2.0 16.01.2023 14:27 Mateusz Kuleta
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP II". 1.0 30.12.2022 12:23 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}