W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o opublikowaniu zapytania ofertowego na „Wykonanie prac konserwatorskich wewnątrz zabytkowego, unikatowego, drewnianego budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie”

Grafika przedstawiająca informację

W imieniu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich wewnątrz zabytkowego, unikatowego,  drewnianego budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie” w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie projektu oraz przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich w ramach formuły "zaprojektuj 
|i wybuduj". Zaplanowane w zadaniu prace obejmować będą specjalistyczne techniki zabezpieczania, oczyszczania, rekonstrukcji i konsolidacji malowideł, fresków i polichromii na drewnianych ścianach.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do dnia 31.05.2024 r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie, Lipa 62, 26-242 Ruda Maleniecka (osobiście, przesyłką rejestrowaną lub pocztą elektroniczną na adres: lipa.parafia.info@gmail.com). Na kopercie powinien znajdować się napis: ,,Dotyczy zapytania ofertowego na: Wykonanie prac konserwatorskich wewnątrz zabytkowego, unikatowego,  drewnianego budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie".

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.
 

Materiały

Zapytanie ofertowe
1​_Zapytanie​_ofertowe.pdf 0.37MB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
11​_Formularz​_ofertowy​_–​_załącznik​_Nr​_1.doc 0.09MB
Załącznik nr 2 - Szczegółowy program prac
12​_Szczegółowy​_program​_prac​_–​_załącznik​_Nr​_2.pdf 3.84MB
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
13​_Projekt​_umowy​_-​_załącznik​_Nr​_3.doc 0.13MB
Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja​_o​_udzieleniu​_zamówienia.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}