W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o opublikowaniu zapytania ofertowego na „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej kaplicy p.w. Zwiastowania NMP i Św. Tadeusza Judy w Rudzie Malenieckiej”

Grafika przedstawiająca informację

Grafika zawiera logotypy Polskiego Ładu oraz BGK. Zawiera również treść: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków

W imieniu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania NMP w Rudzie Malenieckiej zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej kaplicy p.w. Zwiastowania NMP i Św. Tadeusza Judy w Rudzie Malenieckiej” w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie projektu oraz przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich w ramach formuły "zaprojektuj 
|i wybuduj". Zaplanowane w zadaniu prace obejmować będą wykonanie specjalistycznych robót zabezpieczających i utrwalających wartość zabytkową kaplicy.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do dnia 14.06.2024 r. do godziny 10.00: na adres Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 95, 26-242 Ruda Maleniecka (osobiście, przesyłką rejestrowaną lub pocztą elektroniczną na adres: parafiarudamaleniecka@interia.pl). Na kopercie powinien znajdować się napis: ,,Dotyczy zapytania ofertowego na: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej kaplicy p.w. Zwiastowania NMP i Św. Tadeusza Judy w Rudzie Malenieckiej".

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.
 

Materiały

Zapytanie ofertowe
1​_Zapytanie​_ofertowe​_(2).pdf 1.26MB
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1
11​_Formularz​_ofertowy​_–​_załącznik​_Nr​_1​_(2).doc 0.09MB
Szczegółowy program prac - Załącznik Nr 2
12​_Szczegółowy​_program​_prac​_-​_załącznik​_Nr​_2​_(1).pdf 2.40MB
Przedmiar prac konserwatorskich - załącznik Nr 3
13​_Przedmiar​_prac​_konserwatorskich​_-​_załącznik​_Nr​_3​_(1).pdf 0.20MB
Projekt umowy - załącznik Nr 4
14​_Projekt​_umowy​_-​_załącznik​_Nr​_4​_(1).doc 0.13MB
Informacja o udzieleniu zamówienia
informacja​_o​_wyborze.pdf 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}