W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka Nr 49/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji złożonych wniosków

Grafika przedstawiająca informację

W związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Ruda Maleniecka ogłasza na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Fałków ogłasza nabór wniosków  do zgłoszenia do dofinansowania  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22. Dotacja może być przyznana właścicielom zabytków, którzy do dnia 11.08.2023 r. do godziny 13:00 złożą prawidłowo wypełniony wniosek z załącznikami do Urzędu Gminy Ruda Maleniecka. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski o dofinansowanie w trzech kategoriach:
- do 150 000 złotych,
- do 500 000 złotych,
- do 3 500 000 złotych.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Ruda Maleniecka, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach 
w/w Programu.

Szczegóły programu:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/
https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Zarządzenie o naborze wraz z ogłoszeniem oraz wzorem wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdują się w załączniku.
 

Materiały

Zarządzenie wraz z załącznikami - wersja edytowalna
Zarządzenie​_i​_załączniki.docx 0.04MB
Zarządzenie wraz z załącznikami
Zarządzenie​_i​_załączniki.pdf 0.27MB
Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie​_wyników.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.08.2023 15:21 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Kucharczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka Nr 49/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji złożonych wniosków 2.0 23.08.2023 12:35 Mateusz Kuleta
Zarządzenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka Nr 49/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji złożonych wniosków 1.0 07.08.2023 15:21 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}