W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolejne środki unijne dla Gminy Ruda Maleniecka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

Grafika przedstawiająca informację

W dniu 29 września 2022 r. Pan Leszek Kuca – Wójt Gminy Ruda Maleniecka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Małgorzaty Staszczyk podpisali umowę o przyznanie pomocy dla projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy ETAP 1”. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 wynosi 3 000 000,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tytuł projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy ETAP 1”.
Ponadto operacja  współfinansowana jest ze środków pochodzących od Ministra Finansów z przyznanej kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (łączna wysokość przyznanych środków wynosi: 1 381 134,00 zł). Pozostała część wydatków zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Gminy Ruda Maleniecka.  
Podsumowując, całkowity planowany koszt inwestycji wynosi 5 072 000,00 zł, z czego kwota środków otrzymanych z dofinansowań wynosi 4 381 134,00 zł, z kolei wkład Gminy Ruda Maleniecka jest równy 690 866,00 zł

 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}