W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2024r

Grafika przedstawiająca informację

Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej, uprzejmie informuje, że od dnia 1 lutego 2024 r. zainteresowani rolnicy, posiadający grunty rolne na terenie Gminy Ruda Maleniecka mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami, klauzulą informacyjną RODO oraz fakturami, należy złożyć Urzędzie Gminy (pok. nr 2) lub przesłać na adres: 
Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej, 26-242 Ruda Maleniecka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29. 02.2024r. 

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, kóz, owiec, koni i świń zobowiązany jest przedłożyć informację z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP bydła, kóz, owiec, koni i świń w gospodarstwie. 

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres: 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r.

Uwaga!  od 01.02.2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku.
 

Materiały

Wniosek
wniosek​_akcyza​_2024r.pdf 0.86MB
Klauzula informacyjna RODO
RODO​_-​_akcyza​_(1).docx 0.02MB
Formularz informacji
Formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_sie​_o​_pomoc​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie​_inna​_niż​_pomoc​_de​_minimis​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołówstwie​_(1).docx 0.02MB
Oświadczenie o dzierżawie użytków rolnych
oświadczenie​_o​_użytkach​_dzierzawionych​_-​_akcyza.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}