W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

PSZOK

Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Właściciele nieruchomości zamieszkałych domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Gminie Ruda Maleniecka w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddawać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w każdy piątek w godz. od 10:00 do 14:00 
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Ruda Maleniecka znajdującego się w miejscowości Ruda Maleniecka przy istniejącej Oczyszczalni Ścieków (adres: 26-242 Ruda Maleniecka, miejscowość Ruda Maleniecka – brak nadanego numeru porządkowego budynku, działka nr ewidencyjny 19/15 obręb 0012 Ruda Maleniecka), zwanego w dalszej części PSZOK.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne, wytwarzane przez właścicieli posesji zamieszkałych domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Gminie Ruda Maleniecka  na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK dla mieszkańców Gminy Ruda Maleniecka (załącznik do Zarządzenia Nr  4/2022 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 14.01.2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Ruda Maleniecka) dostępnym:

• na stronie internetowej Gminy Ruda Maleniecka;
• w BIP Gminy Ruda Maleniecka;
• w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, 26-242 Ruda Maleniecka 99A, pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);
• w PSZOK w dni zbiórki odpadów.

PSZOK przyjmuje następujące odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych od mieszkańców Gminy Ruda Maleniecka oraz z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zebrane wyłącznie selektywnie:

1) papier;
2) szkło;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne; 
5) opakowania wielomateriałowe; 
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
7) odpady niebezpieczne; 
8) przeterminowane leki i chemikalia; 
9) odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
12) zużyte opony (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w ilości: 4 opony na rok od gospodarstwa domowego);
13) odpady budowlane i rozbiórkowe (gdy pochodzą z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (np. remonty wnętrz budynków – wymiana tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp.) - w ilości do 0,12 m3 na rok na gospodarstwo domowe);
14) odpady tekstyliów i odzieży.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 373 12 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.
 

Materiały

Regulamin PSZOK
REGULAMIN​_​_PSZOK​_(1)​_(1).pdf 0.14MB
Załącznik numer 1 do Regulaminu korzystania
Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_korzystania.pdf 0.10MB
Załącznik numer 2 do Regulaminu korzystania
Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_korzystania.pdf 0.09MB
Załącznik numer 3 do Regulaminu korzystania
Załącznik​_nr​_3​_do​_Regulaminu​_korzystania.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2023 10:54 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Cieszkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
PSZOK 3.0 25.01.2023 10:55 Mateusz Kuleta
PSZOK 2.0 25.01.2023 10:55 Mateusz Kuleta
PSZOK 1.0 25.01.2023 10:54 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}