W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ZŁÓŻ WNIOSEK - komputery dla uczniów z rodzin pracujących w Państwowych Gospodarstwach Rolniczych rolnych

Grafika przedstawia Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej wraz z Centrum Kultury z lotu ptaka. Dołączony do grafiki został opis Informacja wraz z logotypem z literką "i" w kole. Na grafice znajduje się również herb Gminy Ruda Maleniecka.

Gmina Ruda Maleniecka planuje, w ramach programu Polska Cyfrowa, wnioskować do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR. W związku z tym Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowości lub w gminie, w której funkcjonowały PGR-y do dnia 3 listopada 2021 roku mogą składać w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej stosowne oświadczenia. Wsparcie przysługuje uczniom, którzy jednocześnie:

  1. są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,
  2. zamieszkują w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  3. nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem grantu powinny złożyć poniżej zamieszczone oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych RODO

Miejsce składania oświadczeń:

Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka (sekretariat)

Dokumenty (oświadczenie + zgoda RODO) należy złozyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej do dnia 03.11.2021 do godz 12.00

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Materiały

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego
Wzor​_oświadczenia​_rodzicaopiekuna​_prawnego.doc 0.15MB
Oświadczenie dla ucznia pełnoletniego
Wzor​_oświadczenia​_osoby​_składającej​_oświadczenie​_we​_własnym​_imieniu.doc 0.15MB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - RODO
Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-3.doc 0.02MB
Pytania i odpowiedzi
Pytania​_i​_odpowiedzi.pdf 0.34MB
{"register":{"columns":[]}}