W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór wniosków o dofinansowanie w Programie „Ciepłe Mieszkanie”

Grafika przedstawiająca informację

Wójt Gminy Ruda Maleniecka ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany źródła ciepła w ramach drugiego etapu  Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Ruda Maleniecka.

Dnia 25 kwietnia 2024 r. Gmina Ruda Maleniecka podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

Dla kogo:

Właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków upływa w dniu 01 lipca 2024 r. lub w momencie wyczerpania  środków. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka 99a (Kancelaria Urzędu – pokój numer 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30.
Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może być złożony w postaci elektronicznej: data jego wysłania na wyznaczoną skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), bądź w formie papierowej: data wpływu papierowej formy wniosku do Urzędu (potwierdzana na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel Kancelarii w Urzędzie).

Informacje o zasadach programu:

Szczegółowe informacje o zasadach programu wraz ze wzorami formularzy stanowi Regulamin naboru wraz z załącznikami.

Ważne!

  1. Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od prawidłowego rozliczenia środków w ramach zawartej przez beneficjenta końcowego umowy i otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.
  2. Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego), który nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej nie będą uznawane za niekwalifikowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach –  w zakładce „Ciepłe Mieszkanie”

Link:  https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie


Grafika jest w kolorze błękitno-zielonym, na którym znajduje się tekst: CEL PROGRAMU, który dotyczący poprawy jakości powietrza i dofinansowania w Programie Ciepłe Mieszkanie.. Na obrazku widoczne są cztery budynki mieszkalne wielorodzinne: jeden w kolorze szaro-niebiesko-czarnym trzy pozostałe w kolorze pomarańczowo-niebiesko-czarnym oraz trzy drzewa i niebieskie chmury nad budynkami. Na zdjęciu widoczny jest okres wdrażania i wydatkowania Programu Ciepłe Mieszkanie. Widoczna jest również po prawej stronie w na niebieskim tle w kształcie koła przewidziana kwota budżetu Programu.
 

Materiały

Ulotki do Programu Ciepłe Mieszkanie
Ulotki​_do​_Programu​_Ciepe​_Mieszkanie.pdf 0.89MB
Załącznik nr 1. Ogłoszenie o naborze
Zacznik​_1​_Ogoszenie​_o​_naborze.docx 0.02MB
Załącznik 1. 1. Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie
Zacznik​_1​_1​_Program​_Piorytetowy​_Ciepe​_Mieszkanie.pdf 0.44MB
Załącznik 1.2. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne.
Zacznik​_12​_Rodzaje​_kosztw​_kwalifikowanych​_oraz​_wymagania​_techniczne.pdf 0.51MB
Załącznik 2 Regulamin do naboru wniosków o dofinansowanie
Zacznik​_2​_Regulamin​_do​_naboru​_wnioskow​_o​_dofinansowanie.docx 0.15MB
Załącznik 2.1. Wniosek o dofinansowanie
Zacznik​_21​_Wniosek​_o​_dofinansowanie.docx 0.16MB
Załącznik 2.2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Zacznik​_​_22​_Instrukcja​_wypeniania​_wniosku​_o​_dofinansowanie.docx 0.14MB
Załącznik 2.3. Oświadczenie współmałżonka
Zacznik​_23​_Owiadczenie​_wspolmalzonka.docx 0.02MB
Załącznik 2.4. Oświadczenie współwacicieli
Zacznik​_24​_Owiadczenie​_wspolwacicieli.docx 0.02MB
Załącznik 2.5. Pełnomocnictwo
Zacznik​_25​_Pelnomocnictwo.docx 0.04MB
Załącznik nr 3. Umowa z Beneficjentem końcowym
Zacznik​_nr​_3​_Umowa​_z​_Beneficjentem​_kocowym.docx 0.03MB
Załącznik 4. Wniosek o płatność
Zacznik​_4​_Wniosek​_o​_platnosc.docx 0.14MB
Załącznik 4.1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Zacznik​_41​_Instrukcja​_wypeniania​_wniosku​_o​_patno.docx 0.14MB
Załącznik nr 4.2. Protokół odbioru prac wykonawcy
Zalacznik​_nr​_42​_Protokol​_odbioru​_prac​_wykonawcy.docx 0.14MB
Załącznik 4.3. Zestawienie faktur do wniosku o płatność
Zacznik​_43​_Zestawienie​_faktur​_do​_wniosku​_o​_patno.docx 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}