W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Biblioteka

Adres:

26 - 242  Ruda Maleniecka

Tel. 41 373 12 23

e-mail: biblioteka@rudamaleniecka.pl                    

Biblioteka Ruda Maleniecka

Kierownik – Grażyna Szczepanik

Młodszy bibliotekarz – Wioleta Rowińska

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie Malenieckiej rozpoczęła działalność w 1949 r. Jest samorządową instytucją kultury, która służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Biblioteka obsługuje teren gminy Ruda Maleniecka. Biblioteka jest finansowana przez Samorząd Gminy Ruda Maleniecka.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie Malenieckiej oferuje:

- literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

- księgozbiór popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy;

- czasopisma bieżące;

- zbiory regionalne;

- informacje biblioteczne, bibliograficzne, rzeczowe z różnych dziedzin wiedzy;

- zajęcia w ramach przysposobienia bibliotecznego;

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem liczącym ponad 16000 woluminów. Księgozbiór ten jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Starania bibliotekarzy zmierzają ku temu, aby szeroki asortyment wydawniczy w jak najpełniejszym stopniu znalazł się w zbiorach Biblioteki, co zachęca czytelników do częstego odwiedzania i korzystania ze zbiorów. Ponadto wolny dostęp do półek umożliwia samodzielny wybór literatury i bezpośredni kontakt
z książkami. Zbiory książkowe i czasopisma udostępniane są przez wypożyczenia na zewnątrz i prezencyjnie. Użytkownicy dokonują rocznie ponad 6000 wypożyczeń.

Zakup książek realizowany jest ze środków własnych oraz dotacji celowej MKiDN. Gminna Biblioteka Publiczna od 2004 r. ubiega się o dodatkowe środki w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, którego celem jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książek. Na zakup nowości przeznacza się corocznie kwotę około 14000 złotych, dzięki czemu Biblioteka powiększa swoje zbiory o około 600 woluminów.

Biblioteka swoim zasięgiem czytelniczym obejmuje wszystkie grupy środowiska lokalnego, zarówno pod względem struktury społeczno – zawodowej, jak i struktury wiekowej.

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom dostęp do szerokopasmowego Internetu. Użytkownikom zostały udostępnione 3 stanowiska komputerowe, z bezpłatnym dostępem do Internetu w godzinach pracy Biblioteki.

Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi również działalność kulturalną, mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołą podstawową i przedszkolem. Kierowane są głównie do dzieci
i młodzieży. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, w ramach ogólnopolskiej kampanii Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

Godziny pracy Biblioteki w Rudzie Malenieckiej

Dzień pracy

Godziny pracy

Poniedziałek

730   -  1700

Wtorek

730   -  1700

Środa

730   -  1700

Czwartek

730   -  1700

Piątek

730   -  1700

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}