W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja 5

Grafika przedstawia logotypy: Flagę Unii Europejskiej, Logo Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej oraz logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy”

mająca na celu poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz lokalny rozwój miejscowości Koliszowy   

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonane zostanie ok. 8,6 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (sieci kanalizacji sanitarnej podłączonej do oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej). Inwestycja zostanie wykonana w dwóch etapach.

Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz lokalny rozwój miejscowości Koliszowy. 

Budowa kanalizacji wpłynie na polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu i będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej.

Koszty całkowite ogółem: 5 072 000,00 zł,

Koszty kwalifikowalne: 3 000 000,00 zł,

Wnioskowana kwota pomocy: 3 000 000,00 zł

Materiały

Plakat informacyjny
Załącznik​_Plakat​_-​_kanalizacja.pdf 0.17MB
Informacja
Załącznik​_Informacja(1).docx 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}