W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja na temat funkcjonowania Urzędu Gminy Wietrzychowice od 24 stycznia 2022 roku

LOGO

W zawiązku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 149) a co za tym idzie wprowadzenia pracy zdalnej w administracji publicznej, od  24 stycznia 2022 r. podstawowym sposobem komunikowania się z urzędem jest przede wszystkim kontakt: elektroniczny (e-mail lub platforma e-PUAP), telefoniczny lub korespondenci tradycyjnej.

  • główny adres e-mailowy Urzędu: gmina@wietrzychowice.pl
  • nr telefonu do Urzędu: 14 641 80 45 lub 14 641 80 18
  • adres skrzynki ePUAP Urzędu: UG_W-ce
  • adres pocztowy Urzędu Gminy Wietrzychowice: 33-270 Wietrzychowice 19

Istnieje również możliwość złożenia dokumentacji (wniosków, podań) w formie papierowej do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Wizyta w Urzędzie jeśli jest już konieczna (złożenie wniosku o dowód osobisty, odbiór dowodu, zgłoszenie zgonu) - możliwa jest w zachowaniem następujących zasad:

  • obowiązuje zakaz wstępu do budynku Urzędu osób, które wykazują objawy chorobowe typowe dla koronawirusa,
  • przy wejściu głównym do Urzędu wyznaczony pracownik odpowiada za przestrzeganie limitu osób w budynku,
  • osoby wchodzące na teren Urzędu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasady „DDM”, zachowania dystansu, dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek ochronnych.

Kasa Urzędu jest czynna, jednakże rekomenduje się dokonywanie płatności w bankowych systemach internetowych – na numery rachunków podanych w dokumentach płatniczych.

Dane kontaktowe można znaleźć m. in. na stronie internetowej Gminy Wietrzychowice.

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń

Wójt Gminy Wietrzychowice

/-/ mgr Tomasz Bank

{"register":{"columns":[]}}