W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (50 μg/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomów docelowych

Data wystapienia:  28.02.2023

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 28.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, wzmożony ruch samochodów i emisja ze źródeł przemysłowych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10. Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ: Kraków, Al. Krasińskiego; Kraków, ul. Bulwarowa; Kraków, ul. Dietla; Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna; Nowy Targ, al. Tysiąclecia; Oświęcim, ul. J. Bema; Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej; Tuchów ul. Chopina; Zabierzów, ul. Wapienna za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie powiatów: nowotarskiego z wyłączeniem gminy Rabki-Zdroju, oświęcimskiego, krakowskiego, suskiego, tarnowskiego oraz miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 1 693 600

Informacje o zagrożeniu

Wrażliwe grupy ludności:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
  naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba
  wieńcowa)
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
  oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
  płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,
nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności: W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:

 •  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnychopiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Zakres działań: Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza: informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza, bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

Informacje organizacyjne

Data wydania: 28.02.2023 r.

Podstawa prawna:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845)

Źródła danych: Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie: Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Publikacja: Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6

{"register":{"columns":[]}}