W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat dotyczący dofinansowania do zakupu węgla

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony mieszkańców dotyczącymi możliwości pośredniczenia w zakupie węgla (czy też zapisów na węgiel) informujemy, iż na chwile obecną gmina w żaden sposób nie pośredniczy w zakupie węgla i nie prowadzi też żadnych zapisów na węgiel.

Trwające prace legislacyjne mające na celu dopłaty do zakupu węgla będą regulowane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw która jest obecnie w trakcie uchwalania.

Proces legislacyjny ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie obiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Projekt ustawy przewiduje możliwość zakupu do 3 ton węgla po cenie 996,60 zł jednak sprzedaż węgla po takiej cenie wykonywać będą przedsiebiorcy wykonujący dzialalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw (wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i 1137)).

W projekcie ustawy nie przewiduje się udziału gminy w pośredniczeniu przy zakupie węgla.

{"register":{"columns":[]}}