W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór uzupełniający na ławników orzekających w poszczególnych wydziałach i sądach okręgu tarnowskiego

18.01.2024

W związku z rozpoczęciem kadencji ławników wybranych na lata 2024-2027 oraz z uwagi na konieczność uzupełnienia do odpowiedniego stanu ławników orzekających w poszczególnych wydziałach i sądach okręgu tarnowskiego zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Informacje dotyczące naboru uzupełniającego

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie zawiadamia, iż w związku z rozpoczęciem kadencji ławników wybranych na lata 2024-2027 oraz z uwagi na konieczność uzupełnienia do odpowiedniego stanu ławników orzekających w poszczególnych Wydziałach i Sądach okręgu tarnowskiego zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217).

Kalendarz wyborczy w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027

  • do dnia 29 lutego 2024 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników,
  • najpóźniej do dnia 31 marca 2024 r. odbywają się wybory ławników,

Liczba ławników do wyboru przez Radę Gminy Wietrzychowice

Na podstawie art. 161 § 2 wyżej wymienionej ustawy, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie dr Tomasz Kozioł informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie, na swym posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2023 r. ustaliło następujące ilości ławników do wybrania przez Radę Gminy Wietrzychowice:

  •  do orzekania w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej: 1 osoba

Procedura zgłaszania kandydatów na ławników

Dokumentację zgłoszeniową można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wietrzychowicach z zakładki - Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 - nabór uzupełniający.

{"register":{"columns":[]}}