W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji do Publicznego Żłobka "Bajka"

LOGO Publicznego Żłobka Bajka w Wietrzychowicach

Drodzy Rodzice,

od 1 marca 2022 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach na nowy rok trwający od 01 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 roku.

Nowe wnioski o przyjęcie dziecka należy składać od 01.03.2022 r. – 30.03.2022 r.  do Dyrektora Publicznego Żłobka „Bajka” Wietrzychowicach w budynku żłobka, Wietrzychowice 190, 33-270 Wietrzychowice.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji
(jeżeli dotyczy):

  1. oświadczenie o rodzeństwie kandydata załącznik nr 2a; (proszę wymienić rodzeństwo kandydata pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym)
  2. orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów lub rodzeństwa kandydata;
  3. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka załącznik nr 2b;
  4. zaświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym rodziców;
  5. wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
  6. zaświadczenie, opinię, orzeczenie potwierdzające szczególną sytuację życiową, losową, zdrowotną dziecka i rodziny.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej żłobka w zakładce „Rekrutacja”.

Link do strony:

https://zlobekbajka.wietrzychowice.pl/rekrutacja/

 

Dyrektor

Monika Bochenek - Król

{"register":{"columns":[]}}