W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie dotyczące kwalifikacji wojskowej 2024

22.01.2024

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

1 lutego 2024 r. w powiecie tarnowskim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 30 kwietnia bieżącego roku. Podobnie jak w latach ubiegłych miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej będą pomieszczenia OHP przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie - budynek E.

Mężczyźni powołani do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Wietrztychowice zostali wezwani na komisję lekarską w dniach od 14-18 br.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2005 r. tzw. „rocznik podstawowy”;

2) mężczyźni, urodzeni w latach 2000 -2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 1520).

4) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku obejmie także osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia - jeżeli ten okres upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub gdy ten termin przypada po terminie kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kwalifikacji.

Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 rok życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Po sprawdzeniu stanu zdrowia oraz określeniu sprawności fizycznej i psychicznej osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, komisja orzeknie jedną z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Są to:

• kategoria A - "zdolny do służby wojskowej", określająca zdolność do odbywania/pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej

• kategoria B - "czasowo niezdolny do służby wojskowej", określająca czasowe pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, ostre bądź przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od kwalifikacji rokują poprawę

• kategoria D - "niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju", z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych, przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej

• kategoria E - "trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej" w czasie pokoju i w przypadku ogłoszenia mobilizacji wojskowej.

Do kwalifikacji wzywa się osoby za pomocą obwieszczenia Wojewody oraz imiennego wezwania. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, o których mowa w obwieszczeniu, od dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Co należy zabrać z sobą na kwalifikację wojskową:

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji

w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku

W sytuacji, gdy osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie lub zamieszkuje czasowo na innym terenie, powinna niezwłocznie o tym fakcie poinformować Urząd Gminy w Wietrzychowicach  najpóźniej do terminu wyznaczonego do stawienia się do kwalifikacji.

Kontakt:

Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19

Tel. 14 6418 045 wew. 12 lub 14 662 21 12 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

 

Materiały

Obwieszczenie dotyczące kwalifikacji wojskowej 2023
obwieszczenie​_2024.pdf 0.24MB
{"register":{"columns":[]}}