W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

23.08.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prowadzi wstępny nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

GOPS Wietrzychowice

Program ma zapewnić wsparcie następującym osobom, zwanym dalej  „uczestnikami”, w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1) dzieciom do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobom z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:

     a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

     b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

     c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. A i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z póżn.zm).

Wszystkie załączniki do programu dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabór-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Osoby zainteresowane pomocą w ramach w/w programu proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w godzinach pracy Ośrodka: tj. poniedziałek 7.30 do 17,00, wtorek - czwartek 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.00.

{"register":{"columns":[]}}